STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
961 23/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
962 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
963 14/2007/BKHCN 25/07/2007 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/206/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
964 09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa
965 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Nghị định Về nhãn hàng hóa
966 21 30/07/2006
967 68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
968 09/2006/QĐ-BKHCN 04/05/2006 Quyết định Ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"
969 129 01/02/2006
970 127 01/01/2006
971 89 01/01/2006
972 128 01/01/2006
973 22 10/07/2005
974 114/2005/QĐ-TTg 26/05/2005 Quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương
975 444/QĐ-TTg 26/05/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
976 23 10/01/2005
977 85 01/01/2005
978 87 01/01/2005
979 86 01/01/2005
980 28 01/01/2005
Tìm kiếm văn bản
5k
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây