Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 271-CV/ĐUK 19/10/2021 Về một số điểm mới trong HD thi hành ĐLĐ
2 938/SKHCN-TTin 19/10/2021 V/v góp ý hệ thống Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị vào vận hành trường khi hoạt động chính thức
3 211/SY-UBND 19/10/2021 Sao y Báo cáo triển khai Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
4 5022/SYT-NVY 19/10/2021 V/v hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (HỎA TỐC)
5 3826/QĐ-UBND 19/10/2021 ND
Trích yếu: V/v phê duyệt "Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
6 3821/QĐ-UBND 19/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành công việc
7 1548/STT&TT-BCXB 17/10/2021 Điểm báo tuần 41
8 861/TB-CNTY 19/10/2021 Thông báo về việc triển khai hoạt động cổng thông tin điện tử trang Website của Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Nghệ An
9 34-KH/ĐU 25/05/2021 Kế hoạch triển khai đề án số 01-ĐA/ĐUK ngày 12 tháng 4 năm 2021 của các Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nghệ an
10 72-KH/ĐU 27/09/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong dảng bộ sở KHCN Nghệ An giai đoạn 2021-2025
11 298/BC -UBND 12/10/2021 Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi Tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay
12 906/SKHCN-VP 12/10/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
13 346/BC-UBND 12/10/2021 Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm; kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021
14 341/BC-UBND 10/10/2021 Việc thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 đến nay
15 2920/QĐ-UBND 11/08/2021 QUYẾT ĐỊNH 2920/QĐ-UBND NĂM 2021 VỀ ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025
16 032020NQ-HĐND 21/07/2020 Nghị quyết số 032020NQ-HĐND ngày 2272020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
17 122020NQ-HĐND 12/11/2022 Nghị quyết số 122020NQ-HĐND ngày 13112020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
18 04/2021/QĐ-UBND 13/01/2021 QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2020/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
19 SVCD 24/04/2021 Thể lệ cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng
20 1728/SNV-CCHC 16/08/2021 ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây