Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1919//QĐ-BKHCN 27/08/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2 16/2023/TT-BKHCN 08/08/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về
việc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN
trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN.
3 3492/SHTT-PCCS 25/08/2023 Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
4 195/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
5 193/QĐ-SKHCN 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận kết quả thực hiệnnhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
6 3449//SHTT-PCCS 21/08/2023 V/v thông báo về Nghị định quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật SHTT
7 11/2023/TT-BKHCN 25/06/2023 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu
thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng,
duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
8 1564/QĐ-BKHCN 20/07/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
9 2567/QĐ-UBND 20/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Vê việc công nhận tổ chúc chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh đê tài “Nghiên cứu thục trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách phát triên nguôn nhân lực y tế cơ sỏ’ tại vùng miền Tây, tỉnh Nghệ An”
10 475/TTKHCN 08/08/2023 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư sổ 11/2023/TT-BKHCN
11 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
12 Số: 6720/UBND-TH 10/08/2023 V/v sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
13 15/2023/TT-BKHCN 25/07/2023 THÔNG TƯ 15/2023/TT-BKHCN NGÀY 26/07/2023 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 32/2011/TT-BKHCN VÀ 03/2014/TT-BKHCN DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
14 6453/UBND-TH 03/08/2023 V/v thực hiện Thông báo Kết luận
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
về chuyển đổi số quốc gia và
Đề án 06 của Chính phủ
15 28/KL-TTR 08/08/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
16 303/YS-UBND 02/08/2023 Y sao Quyết định ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045
17 179/QĐ-SKHCN 30/07/2023 Quyết định công nhận kết quả dự án MT-enterga và dung dịch Alnolyte trong chăn nuôi
18 178/QĐ-SKHCN 31/07/2023 Q/Đ công nhận kết quả đề tài
19 177/QĐ-SKHCN 30/07/2023 Q/đ công nhận kết quả dự án biogas
20 176/QĐ-SKHCN 30/07/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây