Một số kết quả hoạt động KHCN huyện Hưng Nguyên 9 tháng đầu năm 2021

Chủ nhật - 31/10/2021 07:08 0
Hoạt động KHCN huyện Hưng Nguyên trong những  năm qua đã nhiều  đổi mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và xã hội về vai trò, vị trí của KHCN, ứng dựng được nhiều tiến bộ KHCN vào sản xuất đời sống, góp phần phục vụ, thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện.
Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã tchức cuộc tập huấn Quy trình kỹ thuật nuôi rươi thương phẩm kết hợp trồng lúa huyện Hưng Nguyên vào ngày 07/07/2021 có sự tham dự của Sở Khoa học Công nghệ Chuyện gia của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ; Song song với nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ KH&CN vào hình Nuôi rươi thương phẩm, huyện đã xây dựng Kế hoạch Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rươi Hưng Nguyên” cho sản phẩm rươi của huyện Hưng Nguyên; Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong  thời gian qua dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản khoa học và  phải tạm  hoãn một số cuộc hội thảo. Ý thức được những khó  khăn trên, Hội đồng KHCN huyện đã chỉ  đạo các cán  bộ phụ trách KHCN của huyện bám sát các mô  hình,  liên  tục  cập nhật thông tin và  báo cáo.

Trên cơ sở được phân công chức năng nhiệm vụ công tác Quản nhà  nước  về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa, UBND đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 11/01/2021 về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo  an  toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2021; Xây dựng Kế hoạch số 146/KH- UBND ngày 24/03/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  năm  2021;  Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 06/04/2020 của UBND huyện Hưng  Nguyên  về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” huyện Hưng Nguyên năm 2021. Huyện đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo  đảm an toàn thực  phẩm dịp  Tết Nguyên Đán Tân  Sửu mùa Lễ  hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên;  Quyết định số 398/QĐ-UBND     về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, phương tiện đo lường, dịp “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2021, huyện Hưng Nguyên. Tổ chức thông tin tuyên truyền hướng dẫn cho các hộ  kinh  doanh, toàn thể nhân dân trên các  phương  tiện  thông  tin  đại chúng và trên hệ thống truyền thanh các thị trấn. Công tác kiểm tra An toàn thực phẩm,  tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, phương  tiện đo lường. Đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về công tác An toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, phương tiện đo lường vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Công tác nghiên cứu , ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện được chú trọng triển khai. Các hoạt động ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã  hội được thực hiện hiệu quả. Tiếp tục thực hiện mô hình trồng chanh không hạt tại xã Hưng Yên Nam; Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND huyện, đến nay đã hoàn thành việc phê duyệt và  ban hành  Chính sách chất lượng mục tiêu chất lượng và quy trình thủ tục theo TCVN 9001:2015 tại cơ quan. Đề tài “Cách viết  bài vị và  văn cúng bằng Tiếng Việt  huyện  Hưng  Nguyên  với tổng kinh phí 170.391.000 đồng”. Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rươi Hưng Nguyên” giúp nâng cao chất lượng khả năng tiêu thụ sản phẩm Rươi, thúc đẩy phát triển nghề làm ruốc rươi và các sản  phẩm từ rươi theo quy trình sach, nâng cao đời sống thu nhập của người dân nhằm từng bước triển khai kế hoạch xây dựng “Mỗi một sản phẩm”
Ứng dụng KHCN trong lĩnh vực Nông nghiệp gồm, v Xuân: Chỉ đạo SX 20 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích gần 420ha; Khảo nghiệm 7 giống lúa mới chất lượng là: VNR20, Dự  Hương  8,  Thiên Hương 6, VNR11 (BV100), Hương Bình, Nếp Hương, An sinh 1399  (Hưng  Tân Hưng Yên Bắc) với diện tích 8ha. Vụ Hè Thu: Triển khai chỉ đạo sản xuất 11 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích khoảng 250ha; Triển khai khảo nghiệm 6 giống lúa vụ thu gồm: Ngọc  Châu,  ZI-11,  HDT- 11, ĐD2, Thiên Hương 6 với diện tích 4ha tại xã  Hưng  Mỹ;  Giống  lúa  QC3 tại Thị trấn Hưng Nguyên.
Các mô hình được triển khai trên địa bàn huyện gồm, Mô hình nuôi Tôm càng xanh ở khối 1 thị trấn Hưng Nguyên có quy mô 0,5 ha/01 hộ nuôi.  Tiến độ  thực  hiện  đến ngày 10/4/2021  đã thả giống 50.000 con,  hiện tại tôm phát triển tốt, trọng lượng bình quân đạt: 30 -  35 con/kg. Tuy nhiên,  hiện tại chưa thực hiện được công tác nghiệm thu do tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp; Mô hình chăn nuôi gà ác có sử dụng đệm lót sinh học ở xã Hưng Tân với quy mô 2000 con/3 hộ chăn nuôi.  Đã nghiệm thu kết quả cao,  trọng lượng bình quân đạt  1,4 con/kg, tỷ lệ sống đạt 93%.

Huyện chú trọng Ứng dụng công nghệ cao vào một số mô hình như, mô hình trồng cây sâm Ngưu Bàng trên đất bãi xã Long Xá ứng dụng hệ thống tưới phun sương; Dự án xây dựng nhà lưới, nhà màng sản xuất hoa, rau, củ, quả cao cấp kết hợp ứng dụng aquaponic ở xã Hưng Lĩnh.  Đến nay  đã triển  khai xây  dựng được một số nhà màng và đã tiến hành trồng thử nghiệm các loại rau, củ, quả…
Song song, phong trào sáng tạo, Sáng kiến kinh nghiệm được các cấp, các ngành đặc biệt  quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ công chức, người dân tham gia đóng góp. Ngày 16/08/2021, UBND huyện Hưng  Nguyên  ban hành  Công văn  số  1412/UBND-KTHT về việc nộp hồ xét công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2021 với mục tiêu khuyến khích các phòng, ban, ngành, quan, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã,  thị trấn hưởng ứng, đưa ra nhưng giải pháp hay, những  kinh  nghiệm  đã  được  tích lũy  góp phần vào xây dựng đổi mới đất nước. Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2021, ngành Giáo dục Đào tạo 297 hồ tham gia xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp  cơ sở  của cán bộ,  giáo  viên, nhân viên; Trong đó 188 đề tài được công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2020-2021, đề xuất 05 đề tài trình tỉnh xét công nhận Sáng kiến cấp tỉnh.
Huyện tchức thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh hướng dẫn các văn bản pháp luật, chế chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực  KHCN. Thường xuyên  xây dựng các tin bài phản ánh hoạt động KHCN trên địa bàn huyện lên các phương tiện thông tin đại chúng. Những mô hình, đề án, đề tài có tính ứng dụng cao, những gương mặt tiêu biểu trong phát triển KHCN luôn được các cấp các ngành quan tâm đăng tin bài để khuyến khích người dân đổi mới, sáng tạo trong sản xuất và đời sống. Đồng thời, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, các báo cáo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.
Như vậy, kết quả cho thấy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ đã tập trung trọng tâm, trọng điểm vào phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - hội quan  trọng của địa phương. Việc đầu KHCN vào nuôi trồng, sản xuất đạt được thành quả nhất định,  tạo dựng được lòng tin của nhân dân vào  hoạt  động Quản KHCN trên địa bàn, từ đó một số hình được người dân hưởng ứng nhân rộng. Khoa học và công nghệ đang từng bước được các cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm đầu tư phát triển, nhận thức của cán bộ công chức về tầm quan trọng của KHCN ngày càng được nâng cao.
Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của các  cấp  ủy Đảng, sự  quản của chính quyền các cấp đối với sự nghiệp phát  triển  KHCN.  Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao  nhận thức của các quan, đơn vị,  các doanh nghiệp  các tầng lớp nhân dân về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế hội. Thường xuyên kiểm tra đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giao cho các ngành, các cấp đã nêu trong chương trình hành động của UBND huyện. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin KH&CN; Thông tin nhanh chóng, kịp thời chính xác các tiến bộ KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng phát huy  sáng kiến,  sáng tạo  kỹ  thuật kịp thời phát hiện các sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật, mô hình tốt trong hoạt động KH&CN để các giải pháp hoạt động đầu tư, phổ  biến nhân rộng; tổ chức đánh  giá khen thưởng các hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện hình Nuôi rươi thương phẩm  kết  hợp  trồng  lúa,  đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rươi Hưng  Nguyên”  cho  sản phẩm rươi  trên địa bàn huyện.


 

Hoàng Anh Tiến

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập309
  • Hôm nay26,384
  • Tháng hiện tại747,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây