Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Chủ nhật - 26/03/2023 22:56 0
Trong những năm gần đây, lĩnh vực bưu chính được coi là một lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng, có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của lĩnh vực bưu chính, cần sự tham gia quản lý của nhà nước, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp số liệu về quy mô thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng bưu gửi, số lượng lao động tham gia và các chỉ tiêu khác.
Mặc dù các quy định về công tác báo cáo nghiệp vụ trong lĩnh vực bưu chính đã được quy định trong các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng các nội dung báo cáo vẫn còn rải rác và không phù hợp với các văn bản chuyên ngành thống kê, dẫn đến khó khăn trong thực thi của các đối tượng quản lý. Vì vậy, năm 2020, nhóm nghiên cứu của Hoàng Mạnh Linh tại Vụ Bưu chính đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính”. Đề tài này đã rà soát và nghiên cứu tổng quan về công tác báo cáo trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam, đưa ra đề xuất hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính để đem lại một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực này.
Đề tài đã thu được những kết quả nổi bật như sau: Rà soát, nghiên cứu tổng quan về công tác báo cáo trong lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam, đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu đồng thời trình bầy một số kết quả từ lĩnh vực bưu chính qua chuỗi số liệu giai đoạn để đem tới một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực bưu chính đến nay. Thông qua việc rà soát văn bản và thực tế triển khai của các đối tượng báo cáo trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu đánh giá tồn tại, hạn chế của hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính hiện nay. Nghiên cứu kinh nghiệm về báo cáo nghiệp vụ của một số lĩnh vực và yêu cầu về báo cáo nghiệp vụ bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU). Trên cơ sở đánh giá các vấn đề của hệ thống chỉ tiêu hiện hành và cập nhật chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nhóm nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ bưu chính.
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề để xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính./.
Mai Anh (tổng hợp)

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây