Chính Phủ ban hành chương trình hành đọng Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Thứ hai - 20/11/2023 22:10 0
Chính phủ vừa công bố Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 về Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đây là bước quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học nhằm hỗ trợ phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới.
Chương trình này nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tập trung phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học, xây dựng nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất.
Chương trình yêu cầu các bộ, ngành, và địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện một loạt nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Xác định mục tiêu và giải pháp thống nhất về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Tập trung phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; Hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.
Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhận trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm việc xây dựng cơ chế và chính sách mới, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất. Các cơ quan chủ trì sẽ kiểm tra và đánh giá thường xuyên, đồng bộ báo cáo Chính phủ về tiến độ và kết quả thực hiện. Nếu có vấn đề phù hợp, các điều chỉnh sẽ được thực hiện để đảm bảo hiệu quả.
Chương trình này không chỉ định hình mục tiêu cụ thể mà còn tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt được những mục tiêu lớn của Nghị quyết số 36-NQ/TW. Dưới đây là các chi tiết cụ thể của từng nhiệm vụ: Xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; Khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu để tạo ra sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ mới và sở hữu trí tuệ, từ đó thúc đẩy nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa sản phẩm; Xây dựng Đề án hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học, tập trung vào chính sách mua bán, chuyển giao, và trao đổi công nghệ. Thực hiện mô hình phát triển kinh tế sinh học thông qua việc hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong việc áp dụng hiệu quả những đột phá công nghệ sinh học của thế giới. Xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư nhằng cao năng lực nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp. Xây dựng thương hiệu và thương mại hóa sản phẩm, sử dụng hiệu quả các phát minh công nghệ sinh học có giá trị cao trên thế giới. Thực hiện đánh giá định kỳ, sơ kết, và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hành động.
Báo cáo kết quả đến Chính phủ, đồng thời đề xuất các điều chỉnh nếu có vấn đề phù hợp xuất hiện. Chính phủ cam kết chủ động giải quyết mọi vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, đảm bảo Chương trình hành động đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của đất nước thông qua ứng dụng công nghệ sinh học./.
Trần Vương (TH)
 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây