Một số quy định về nông sản và thực phẩm tại thị trường Israel

Thứ ba - 03/08/2021 05:17 0

Israel là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, sau Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ, có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông – thủy – hải sản và nhóm hàng lương thực thực phẩm, đồ khô chế biến sẵn của Việt Nam. Do trong nước sản xuất không đủ, hàng năm, Israel phải nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa, trong đó có nhóm hàng nông sản và thực phẩm các loại, từ các nước trên thế giới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Israel đang quan tâm tới mở rộng hợp tác kinh doanh với thị trường và doanh nghiệp Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những nguồn cung cấp quan trọng tại Châu Á, nhất là các nhóm hàng nêu trên. Để giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có thêm thông tin liên quan đến thị trường Israel, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang giới thiệu một số quy định liên quan đến mặt hàng nông sản và thực phẩm của thị trường này.

I. QUY ĐỊNH VỀ BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI

 1. Quy định về vật liệu đóng gói thực phẩm

Quy định về vật liệu đóng gói yêu cầu sử dụng các vật liệu cụ thể để đóng gói thực phẩm ở Israel. Quy định này cấm việc sử dụng các vật liệu độc hại để đóng gói thực phẩm. Các yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo việc đóng gói bằng chất liệu nhựa dẻo có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đồ uống phải tuân thủ với các quy định về y tế như nêu trong Tiêu chuẩn số 5113 của Viện Tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn này được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 01/2019.

 1. Quy định về kiểm soát đóng gói bằng chất liệu thực vật

Các quy định của Cục Kiểm soát và Bảo vệ thực vật (PPIS), đặc biệt là phần 12, đặt ra những hướng dẫn cho các vật liệu đóng gói. Quy định yêu cầu tất cả các vật liệu đóng gói bằng gỗ phải được đánh ký hiệu theo các Tiêu chuẩn quốc tế về các Biện pháp Kiểm dịch thực vật (ISPM) của Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). Những vật liệu đóng gói này bao gồm gỗ, tấm pallet, dầm hỗtrợ. Toàn văn quy định này có sẵn bằng tiếng Anh và được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Israel.

 1. Luật ký thác về bao bì của đồ uống

Luật ký thác về bao bì của đồ uống, có hiệu lực từ năm 2001, yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu và bán lẻ thu 30 agorot (xấp xỉ 8 cent Mỹ) đặt cọc đối với các bao bì của sản phẩm đồ uống lớn hơn 0,1 lít và nhỏ hơn 1,5 lít, ngoại trừ các bao bì làm bằng túi hoặc giấy. Quy định chi tiết về hệ thống đặt cọc vỏ chai và Luật bao bì của đồ uống được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Bảo vệ Môi trường Israel.

 1. Luật quản lý đóng gói

Luật quản lý đóng gói của Israel quy định trách nhiệm trực tiếp đối với nhà sản xuất và nhà nhập khẩu ở Israel để thu hồi và tái chế các vật liệu đóng gói đã sử dụng sản phẩm của họ. Luật cũng quy định việc sản xuất và xử lý đóng gói và các chất liệu đóng gói đã sử dụng. Luật được xây dựng nhằm làm giảm chất thải, giảm hàm lượng rác thải, và khuyến khích tái sử dụng để giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nội dung chi tiết về luật có thể xem trên thông tin điện tử của Bộ Bảo vệ Môi trường Israel.

II. QUY ĐỊNH VỀ CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

 1. Quy định về chất phụ gia thực phẩm

Quy định về chất phụ gia thực phẩm điều chỉnh việc sử dụng các loại chất phụ gia thực phẩm ở Israel. Quy định này đặt ra yêu cầu về các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, số lượng được phép, ghi ký mã hiệu bắt buộc hoặc dán nhãn chất phụ gia thực phẩm. Quy định này được đăng tải sẵn trên mạng bằng tiếng Do Thái.

 1. Danh mục chất phụ gia

Trên cơ sở các quy định nói trên, Cục Kiểm soát thực phẩm quốc gia (FCS) công bố một danh mục tích cực các chất phụ gia đã được phê duyệt, bao gồm mức độ hợp lý đối với các chất phụ gia được phép sử dụng. Danh mục này được cập nhật vào tháng 7/2020. Đểtham khảo lần cập nhật gần đây nhất, có thể xem tại trang thông tin điện tử của FCS.

 1. Việc bổ sung chất phụ gia thực phẩm mới vào danh mục

* Quá trình phê duyệt để bổ sung chất phụ gia thực phẩm mới và cập nhật các điều kiện sử dụng của chất phụ gia hiện có được thực hiện như sau:

– Người xin phê duyệt phải nộp đơn xin kèm theo các tài liệu hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp tới Phòng quản lý chất phụ gia thực phẩm, Cục Quản lý thực phẩm Quốc gia, 12 Ha’arba’a Street, Tel Aviv, Israel, PO Box 20301, 61203. Ngoài ra, người xin phê duyệt cũng phải đồng thời nộp hồ sơ qua mạng bằng tiếng Do Thái.

– Ủy ban về chất phụ gia thực phẩm sẽ xem xét hồ sơ và nghiên cứu đề nghị, sau đó đề xuất này được trình lên Cục trưởng Cục Kiểm soát thực phẩm Quốc gia để quyết định.

– Người xin phê duyệt sẽ được thông báo về quyết định của Cục trưởng FCS, phù hợp với quy định hiện hành, và danh mục bổ sung sẽ được cập nhật.

* Hồ sơ xin phép phải bao gồm những giấy tờ sau đây:

– Đơn xin phép theo mẫu

– Báo cáo về vị trí pháp lý, giải thích chất phụ gia thực phẩm đã được Ủy ban chuyên gia của FAO/WHO về chất phụ gia thực phẩm (JECFA), Hoa Kỳ hoặc EU cùng thẩm định và cũng có thể bao gồm thông tin tài liệu tham chiếu.

-Thông tin bổ sung phù hợp với Phụ lục C, chỉ bằng tiếng Do Thái về các hướng dẫn quy trình.

– Đơn xin phép theo mẫu gửi qua mạng

* Thông báo tiếp nhận sẽ được gửi trong vòng 14 ngày nhận đơn. Các nhà quản lý Israel sẽ cân nhắc, xem xét các phê duyệt từ các nước khác. Trong trường hợp này, nếu có một sự phê duyệt tương tự được sử dụng ở Hoa Kỳ, EU hoặc Tổ chức tiêu chuẩn Codex sẽ tạo thuận lợi nhanh chóng cho quá trình xử lý ở Israel. Nếu một chất phụ gia được hai hoặc ba nguồn nêu trên thông qua, thời gian xử lý tối đa là 6 tháng. Nếu chất phụ gia thực phẩm chỉ đáp ứng một tiêu chuẩn hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn nào, quá trình xử lý tối đa là 1 năm. Thủ tục và các mẫu đơn được đăng trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Do Thái.

III. THUỐC TRỪ SÂU VÀ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÁC

 1. Quy định về dư lượng thuốc trừ sâu

Bộ Y tế Israel quản lý việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm thực phẩm và mức độ giới hạn dư lượng có thể áp dụng tối đa (MRLs). Quy định về dư lượng thuốc trừ sâu được cập nhật thường xuyên do sự thay đổi trong hỗn hợp các chất liệu được cấp phép trong sản xuất thực phẩm, cùng với kết quả nghiên cứu về chất độc tố đang diễn ra và các đánh giá rủi ro được thực hiện mới nhất. Quy định này được sửa đổi lần cuối cùng vào năm 2017.

 1. Quy định về quản lý độc tố vi nấm trong thực phẩm

Bộ Y tế Israel quản lý nội dung độc tố vi nấm trong sản phẩm thực phẩm. Quy định này được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng tiếng Do Thái.

 1. Quy định về quản lý kim loại nặng trong thực phẩm

Bộ Y tế Israel giám sát giới hạn dư lượng tối đa đối với nhiều loại kim loại nặng trong thực phẩm. Quy định này được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 5/2016 và được đang tải trang thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng tiếng Do Thái.

IV. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TIÊU CHUẨN CỤ THỂ KHÁC

Chính sách của Chính phủ Israel là chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế nếu có thể áp dụng và để thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Trong thực tế, một số tiêu chuẩn bắt buộc có thể có lợi cho các nhà sản xuất nội địa hơn là đối với các nhà nhập khẩu. Ví dụ, sáng kiến dán nhãn đóng gói (FOP) có lợi cho các nhà sản xuất trong nước hơn là các nhà nhập khẩu, bởi vì các nhà nhập khẩu đối mặt với các chi phí phụ khi họ cần thay đổi việc đóng gói của mình để đáp ứng tiêu chuẩn này. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn của Israel, các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với Viện Tiêu chuẩn Israel, địa chỉ:

42 Levanon Street,Tel Aviv 69977,

Tel: +972-3-6465154, Fax: +972-3-6419683,

Website: http://www.sii.org.il.

 1. Các tiêu chuẩn hữu cơ

Luật hữu cơ của Israel tương tự các yêu cầu và tiêu chuẩn hữu cơ của EU. Giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn của Israel không phải là một đòi hỏi đối với nhập khẩu thực phẩm hữu cơ vào Israel. Tuy nhiên, nếu một nhà nhập khẩu muốn gắn con dấu hữu cơ của Israel lên sản phẩm, khi đó nhà nhập khẩu phải xuất trình các thông tin cụ thể chỉ dẫn cho thấy sản phẩm đó đáp ứng các yêu cầu của Israel tới Cục PPIS. Theo luật, người tiêu dùng có thể nhận dạng biểu tượng hữu cơ thống nhất của Israel trên các sản phẩm hữu cơ như là một sự xác thực là sản phẩm được trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định 3 công ty tư nhân giám sát sản xuất thực phẩm hữu cơ. Các công ty này bao gồm: Agrior, Skal Israel, và Viện Chất lượng và Kiểm soát (IQC). Tiêu chuẩn hữu cơ của Israel có thể tham khảo trong Luật về quản lý các sản phẩm hữu cơ bằng tiếng Do Thái.

 1. Chứng nhận Kosher

Thức ăn Kosher là những ẩm thực món ăn và đồ ăn thức uống phù hợp với các quy định về luật ăn uống của người Do Thái gọi là kashrut, xuất phát từ lề luật Do Thái trong sách Lê vi và Sách Đệ Nhị Luật.

Chứng nhận Kosher không phải là một yêu cầu pháp lý để nhập khẩu thực phẩm vào Israel, ngoại trừ đối với thịt bò, gia cầm, và các sản phẩm thịt khác (theo Luật nhập khẩu thịt Kosher năm 1994). Tuy nhiên, các sản phẩm không phải là Kosher có thị phần nhỏ hơn nhiều, vì hầu hết các siêu thị và khách sạn từ chối sử dụng chúng. Trong những năm gần đây đã có sự gia tăng về nhu cầu đối với các thực phẩm không phải là Kosher. Các nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm Kosher phải có khả năng làm hài lòng nhu cầu của các giáo sỹ Do Thái ở Israel mà tất cả các thành phần và quá trình sản xuất của sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn Kosher. Theo Luật Ngăn chặn gian lận Kosher năm 1983, chỉ có Giáo chủ Do Thái giáo của Israel có thể thông qua một sản phẩm là Kosher để được tiêu dùng ở Israel. Giáo chủ cũng có thể ủy quyền cho cơ quan khác thay mặt ông để thực hiện việc này. Trong trường hợp quan tâm, các nhà xuất khẩu cần phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu để có được giấy chứng nhận Kosher.

Nguyễn Thị Thắng theo tài liệu của Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1164
 • Hôm nay94,432
 • Tháng hiện tại778,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây