Yên Thành: Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 14/04/2022 23:36 0
Thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân huyện Yên Thành đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; góp phần làm thay đổi diện mạo huyện nông nghiệp ngày càng văn minh, hiện đại.

Mô hình trồng nấm của anh: Lê Văn Hạnh, xóm Tràng Sơn, xã Sơn Thành
Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội ND huyện Yên Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần làm thay đổi nhận thức, phát huy vai trò nòng cốt của người dân, khơi dậy và huy động sức mạnh của hội viên nông dân về phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình và chung tay xây dựng NTM. Hàng năm, Hội ND huyện định hướng, chỉ đạo cho hội viên phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng và lợi thế ở địa phương gắn với quy hoạch của huyện, nhất là nhu cầu, xu hướng thị trường sản xuất hàng hóa hiện nay. Hội ND các cấp vận động, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân; tăng cường phối hợp với các trường và trung tâm để tổ chức dạy nghề, hàng năm mở từ 20-23 lớp học nghề ngắn hạn và tập huấn, chuyển giao KHKT thu hút trên11.000 lượt hội viên tham gia.
Trên cơ sở đó, Hội chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch, điển hình các xã Thọ Thành, Liên Thành..; đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất như cam Xã Đoài, bưởi da xanh, bưởi diễn, ổi, na, nấm các loại; xây dựng được 23 cánh đồng sản xuất lớn về lúa chất lượng cao. Triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap như Cam Đồng Thành, Nấm Yên Thành, Dứa và rau sản xuất trong nhà lưới ở Tân Thành; tổ chức cấp giấy chứng nhận, dán tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm như: Cam Minh Thành, Tiến Thành, Xuân Thành; Tinh bột nghệ Quang Thành và Bắc Thành; ngũ cốc Tân Thành và Gạo Thảo dược Công ty TNHH Khoa học Vĩnh Hòa.
 


Mô hình Cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Đồng Thành cho hiệu quả kinh tế cao
Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn huyện đã có 05 nhà lưới với diện tích 11.000 m2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với diện tích đạt trên 2.000 ha gồm các Công ty: Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty Công nông nghiệp Thái Bình, Công ty INAD thuộc Tập đoàn TH, Công ty Khang Long,…Liên kết Tập đoàn TH, trại bò Nghi Lâm sản xuất ngô làm thức ăn chăn nuôi.
Chăn nuôi có bước phát triển toàn diện, chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư sang chăn nuôi trang trại, gia trại, hình thành các khu chăn nuôi tập trung an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ cao, đến nay toàn huyện có 82 trang trại, 318 gia trại. Chất lượng giống vật nuôi ngày càng được nâng lên, trên 80% giống bò laisind, chăn nuôi bò vỗ béo hàng năm đạt trên 2.600 con, chăn nuôi trâu lấy thịt đạt trên 13.000 con/năm, lợn siêu nạc chiếm trên 50%. Năng suất, chất lượng ngày càng tăng góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap được các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi áp dụng, gắn với xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Gà vườn rừng, mật ong Yên Thành. Liên kết trong chăn nuôi đã được triển khai thực hiện như ở (Thọ Thành, Quang Thành, Tây Thành) giúp đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
Bên cạnh đó, Hội truyên truyền đến hội viên về lợi ích của việc tham gia vào Hợp tác xã (HTX)  và vận động hội viên nông dân tích cực tham gia vào HTX, đẩy mạnh phát triển mới các hình thức sản xuất, thành lập thêm 13 hợp tác xã, đưa tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 47 HTX với 14.728 thành viên, doanh thu bình quân khoảng 2,32 tỷ, lợi nhuận trung bình trên 60 triệu/năm. Có nhiều HTX hoạt động có hiệu quả và đạt lợi nhuận trên 1,0 tỷ đồng. Nhiều HTX đã thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất như: HTX.NN Thọ Thành, HTX.NN Liên Thành, HTX.NN Lăng Thành, HTX.NN Quyết Tiến, HTX.NN Nam Long, Bắc Long). Các HTX đã chủ động tìm kiếm các doanh nghiệp để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đã góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho các thành viên HTX.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội phối hợp với NHNN&PTNT và Ngân hàng Chính sách – xã hội huyện củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên về quy trình, thủ tục vay vốn, đồng thời hướng dẫn, tư vấn để các hộ dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế từng hộ gia đình. Tính đến nay, tổng vốn vay NHNN và PTNT đạt 69,8 tỷ cho 880 hộ và Qũy hỗ trợ nông dân các cấp 3,6 tỷ đồng xây dựng được 63 mô hình phát triển kinh tế; Ngân hàng Chính sách – xã hội dư nợ đạt 191 tỷ đồng cho 7.777 hộ vay; Từ nguồn vốn được vay, nhiều hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, trở thành hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp công nhận và tuyên dương, điển hình như ông Phan Văn Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Vĩnh hòa) được Thủ tướng Chính phủ tuyên dương Nông dân Việt Nam tiêu biểu năm 2018.
Cùng với việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, Hội ND huyện Yên Thành luôn khẳng định được vai trò “trung tâm” hỗ trợ, khơi dậy sức mạnh của hội viên nông dân trong xây dựng, phát triển KT - XH địa phương. Cụ thể trong xây dựng NTM, Hội ND huyện chỉ đạo các cơ sở Hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về tầm quan trọng việc xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị”, Hội ND huyện tích cực vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình ở khu dân cư như: bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, câu lạc bộ nông dân với an toàn giao thông. Hàng năm, qua đánh giá có trên 87% hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hội viên nông dân nghèo ngày càng giảm đến nay toàn huyện còn 1,92%. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm ra”, Hội ND huyện vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ được 4.100.382 m2 đất, 1.050.810 ngày công lao động và huy động được 1.239 tỷ đồng.

Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong toàn huyện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn, quy mô sản xuất và đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên. Đến nay toàn huyện đã có 708/708 tiêu chí đạt chuẩn NTM; huyện Yên Thành đạt 9/9 tiêu chí và được công nhận là huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019 và hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra./.
 

Quỳnh Nga

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay25,313
  • Tháng hiện tại32,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây