Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 93/YS-UBND 19/09/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
2 60/YS-UBND 09/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
3 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập
4 43/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định về nhãn hàng hóa
5 13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành điều lệ sáng kiến
6 02/VBHN-BKHCN 28/03/2017 Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.
7 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 213/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN
8 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
9 80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
10 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
11 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
12 104/2009/NĐ-CP 09/11/2009 Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiẻm bằng phương tiện giao cơ giới đường bộ
13 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
14 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Nghị định Về nhãn hàng hóa
15 105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
16 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
17 87/2016/ND-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
18 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
19 105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
20 80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây