Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước cho 1 số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2 74/NQ-HĐND 06/12/2023 Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3 09-NQ/TU 04/08/2022 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4 47/NQ_HĐND 24/10/2021 NGHỊ QUYẾT :Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021(đợt 2)
5 032020NQ-HĐND 21/07/2020 Nghị quyết số 032020NQ-HĐND ngày 2272020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
6 13/2020/NQ-HĐND 12/11/2020 Nghị quyết số 122020NQ-HĐND ngày 13112020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
7 05/NQ 24/08/2021 NQ: Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
8 03/NQ 13/09/2021 NQ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII,Nhiệm kỳ 2021-2026
9 33/NQ 23/08/2021 NQ:Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
10 44/NQ 23/08/2021 NQ: Phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách,lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022
11 34/NQ 24/08/2021 NQ: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021(đợt 1)
12 18/NQ 17/05/2021 NGHỊ QUYẾT:Về chủ trương đầu tư các dự án
13 02-NQ/ĐUK 12/04/2021 Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh
14 30/NQ 21/12/2020 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
15 17/NQ 23/12/2020 (Xin gửi lại do phô tô thiếu trang). Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
16 12/NQ 23/11/2020 NGHỊ QUYẾT: Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025
17 25/NQHĐND 30/07/2020 Về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
18 16/2020/QĐ-UBND 11/06/2020 Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19 64/YS-UBND 19/06/2020 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
20 31/2011/NQ-HĐND 08/12/2011
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây