Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
2 525/QĐ-BKHCN 28/03/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN
3 691/QĐ-UBND 28/03/2024 Vv phê duyệt vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ)
4 1038/BKHCN-ĐP 28/03/2024 Bố trí kinh phí triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm
5 370/QĐ-BKHCN 13/03/2024 Quyết định 370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
6 105/QĐ-BKHCN 01/02/2024 Quyết định 105/QĐ-BKHCN 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước thời kỳ 2019-2023
7 104/QĐ-BKHCN 31/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
8 104/QĐ-BKHCN 31/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
9 08/KL-TTra 15/01/2024 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa
10 274/QĐ-SKHCN 31/12/2023 QĐ công nhận đề tài chế phẩm sinh học cho đất trồng lạc
11 279/QĐ-SKHCN 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
12 280/QĐ-SKHCN 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
13 281/QĐ-SKHCN 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
14 277/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KH&CN năm 2023
15 276/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh
16 273//QĐ-SKHCN 26/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
17 249/QĐ-SKHCN 08/12/2023 Quyết định công nhận kết quả dự án bảo vệ, khai thác và chế biến măng Loi
18 4023/QĐ-UBND 06/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,viên chức và người lao độngtrong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.
19 246/QĐ-SKHCN 05/12/2023 V/v Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
20 3376/QĐ-UBND 18/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (đợt 2) và năm 2024 (đợt 1)
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây