Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3826/QĐ-UBND 19/10/2021 ND
Trích yếu: V/v phê duyệt "Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
2 3821/QĐ-UBND 19/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành công việc
3 2920/QĐ-UBND 11/08/2021 QUYẾT ĐỊNH 2920/QĐ-UBND NĂM 2021 VỀ ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025
4 04/2021/QĐ-UBND 13/01/2021 QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2020/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
5 1728/SNV-CCHC 16/08/2021 ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
6 3077/QĐ-UBND 19/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh Chương” dùng cho sản phẩm quả trám đen của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”
7 3077/QĐ-UBND 19/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và phê duyệt thuyết minh dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh Chương” dùng cho sản phẩm quả trám đen của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”
8 784/SKHCN-VP 31/08/2021 V/v thẩm định, phê duyệt kinh phí tổ chức các hoạt động Techfest Nghệ An 2021
9 153/YS-UBND 25/08/2021 Y sao Quyết định phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
10 3285/QĐ-UBND 07/09/2021 V/v phê duyệt thuyết minh, tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án KH&CN
11 3249/QĐ-UBND 05/09/2021 Về việc phê duyệt thuyết minh đề tài, công nhận tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài“Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết (sepsis) tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
12 617-QĐ-TU 22/08/2021 Q/Đ phân công Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách lĩnh vực, địa phương, đơn vị
13 236-CV/ĐUK 13/09/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
14 817/SKHCN-VP 13/09/2021 V/v tổng hợp danh mục sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
15 194/BC-QTMT 13/09/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức Khoa học công nghệ công lập
16 46/NQ 23/08/2021 Phê duyệt Đề án"Tổ chức lực lượng ,huấn luyện ,hoạt động và bảo đảm chế độ ,chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
17 138/YS-UBND 16/08/2021 Y sao Nghị quyết Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021
18 23/2021/QĐ-UBND 11/08/2021 Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
19 5569/UBND 22/08/2021 V/v sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/8/2021 của UBND thành phố Vinh
20 199/KH-UBND 06/09/2021 Thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây