Các quy định pháp luật của Liên minh Châu âu về sản phẩm hữu cơ

Thứ tư - 06/04/2022 04:33 0

Kể từ ngày 1/1/2022, các quy tắc mới liên quan đến sản xuất hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và nhập khẩu thực phẩm hữu cơ sẽ áp dụng ở châu Âu theo quy định EU 2018/848, bãi bỏ Quy định (EC) 834/2007 ngày 28/6/2007 Quy định này áp dụng cho cả nông dân ở châu Âu và ở cả các quốc gia khác muốn bán sản phẩm hữu cơ của họ vào châu Âu. Quy định mới sẽ giúp tăng cường hệ thống kiểm soát, giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng hơn nữa đối với hệ thống sản phẩm hữu cơ của EU; các quy định mới cho các nhà sản xuất sẽ giúp các hộ nông dân nhỏ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ dễ dàng hơn; các quy định mới về các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu giúp đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm hữu cơ được bán ở Châu Âu đều có cùng tiêu chuẩn. Các điểm mới và nổi bật trong quy định nhập khẩu mới (tiếp theo Bản tin số 2/2022), gồm:

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho quá trình chế biến thực phẩm hữu cơ

(i) Sản xuất thực phẩm hữu cơ từ các nguyên liệu nông nghiệp hữu cơ;

(ii) Hạn chế sử dụng phụ gia thực phẩm, các thành phần phi hữu cơ có chức năng chủ yếu là công nghệ và giác quan, vi chất dinh dưỡng và chất hỗ trợ chế biến, sử dụng chúng ở mức độ tối thiểu và chỉ trong các trường hợp cần thiết về công nghệ hoặc cho các mục đích dinh dưỡng cụ thể;

(iii) Loại trừ các chất và phương pháp chế biến có thể gây hiểu nhầm về bản chất thực sự của sản phẩm;

(iv) Chế biến thực phẩm hữu cơ một cách cẩn thận, tốt nhất là thông qua việc sử dụng các phương pháp sinh học, cơ học và vật lý;

(v) Loại trừ thực phẩm có chứa, hoặc bao gồm, vật liệu nano được chế tạo.

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho quá trình chế biến thức ăn hữu cơ

(i) Sản xuất thức ăn hữu cơ từ nguyên liệu thức ăn hữu cơ;

(ii) Hạn chế sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi và chất hỗ trợ chế biến, hạn chế sử dụng chúng ở mức độ tối thiểu và chỉ trong các trường hợp nhu cầu thiết yếu về công nghệ hoặc kỹ thuật hoặc cho các mục đích dinh dưỡng cụ thể;

(iii) Loại trừ các chất và phương pháp chế biến có thể gây hiểu nhầm về bản chất thực sự của sản phẩm;

(iv) Chế biến thức ăn hữu cơ một cách cẩn thận, tốt nhất là thông qua việc sử dụng các phương pháp sinh học, cơ học và vật lý.

Cấm sử dụng GMO

GMOs, các sản phẩm được sản xuất từ ​​GMOs và các sản phẩm được tạo ra từ GMO không được sử dụng trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi, hoặc làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chất hỗ trợ chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất điều hòa đất, vật liệu sinh sản thực vật, vi sinh vật hoặc động vật trong sản xuất hữu cơ.

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho dán nhãn

Các sản phẩm được sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi sẽ không được dán nhãn hoặc quảng cáo là sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi. Tuy nhiên, vật liệu tái tạo thực vật, sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật và sản phẩm thức ăn có nguồn gốc thực vật được sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi, tuân thủ Điều 10 của quy định 2018/848, có thể được dán nhãn và quảng cáo là sản phẩm chuyển đổi bằng cách sử dụng thuật ngữ “trong quá trình chuyển đổi” hoặc một thuật ngữ tương ứng.

Các thuật ngữ “sinh học”, “sinh thái” hay “trong quá trình chuyển đổi” sẽ không được sử dụng cho một sản phẩm mà luật Liên minh yêu cầu dán nhãn hoặc quảng cáo để nêu rõ rằng sản phẩm đó có chứa GMO, bao gồm GMO hoặc được sản xuất từ ​​GMO.

Đối với thực phẩm đã qua chế biến, các thuật ngữ nêu trong “sinh học, “sinh thái” có thể được sử dụng:

(i) Trong mô tả bán hàng và trong danh sách các thành phần mà danh sách đó là bắt buộc theo luật của Liên minh, với điều kiện: thực phẩm đã qua chế biến tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ theo quy định 2018/848; ít nhất 95% thành phần nông sản của sản phẩm tính theo trọng lượng là hữu cơ; và trong trường hợp hương liệu, chúng chỉ được sử dụng cho các chất tạo hương tự nhiên và các chế phẩm tạo hương tự nhiên được dán nhãn theo Điều 16 (2), (3) và (4) của Quy định (EC) số 1334/2008 và tất cả các thành phần hương liệu và chất có các thành phần hương liệu có liên quan là chất hữu cơ;

(ii) Chỉ trong danh sách các thành phần, với điều kiện ít hơn 95% các thành phần nông nghiệp của sản phẩm tính theo trọng lượng là hữu cơ và với điều kiện là các thành phần đó tuân thủ các quy tắc sản xuấthữu cơ được quy định trong Quy định 2018/848;

Hệ thống chứng nhận

Trước khi đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường dưới dạng “hữu cơ” hoặc “trong quá trình chuyển đổi” hoặc trước giai đoạn chuyển đổi, các nhà sản xuất, chế biến, phân phối các sản phẩm hữu cơ hoặc các sản phẩm chuyển đổi, nhập khẩu các sản phẩm đó từ nước thứ ba hoặc xuất khẩu các sản phẩm đó sang nước thứ ba, hoặc đưa sản phẩm đó ra thị trường, phải thông báo hoạt động của mình cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ quan kiểm soát sẽ cung cấp chứng chỉ cho bất kỳ nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu, phân phối nào đã thông báo về hoạt động của mình theo Điều 34 và tuân thủ Quy định 2018/848.

Các nguyên tắc về thu gom, đóng gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm hữu cơ

Thu gom/thu hoạch sản phẩm: Doanh nghiệp chỉ có thể tiến hành thu gom/thu hoạch đồng thời các sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm chuyển đổi vàcác sản phẩm phi hữu cơ khi các biện pháp thích hợp đã được thực hiện để ngăn chặn bất kỳ hỗn hợp hoặc trao đổi nào có thể xảy ra giữa các sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm chuyển đổi và các sản phẩm không hữu cơ và để đảm bảo nhận dạng các sản phẩm hữu cơ và trong quá trình chuyển đổi. Phải lưu giữ thông tin liên quan đến ngày, giờ thu hoạch, thu mua, ngày giờ tiếp nhận sản phẩm có sẵn cho cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát.

Đóng gói và vận chuyển sản phẩm: Phải đảm bảo rằng các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm chuyển đổi được vận chuyển đến các nhà kinh doanh khác, bao gồm cả người bán buôn và bán lẻ, chỉ trong bao bì thích hợp.

Đối với việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến các đơn vị sản xuất hoặc chuẩn bị khác hoặc các cơ sở lưu trữ, phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện: Trong quá trình vận chuyển, thức ăn được sản xuất hữu cơ, thức ăn chuyển đổi và thức ăn không hữu cơ được tách biệt một cách hiệu quả về mặt vật lý; Việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi hữu cơ thành phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi chuyển đổi được tách biệt về mặt vật lý hoặc thời gian với việc vận chuyển các thành phẩm khác; Trong quá trình vận chuyển, số lượng sản phẩm lúc bắt đầu và từng số lượng riêng lẻ được giao trong quá trình vận chuyển phải được ghi lại.

Đối với vận chuyển cá sống phải được vận chuyển trong các bể thích hợp, có nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh lý của chúng về nhiệt độ và oxy hòa tan. Các bể chứa phải được làm sạch, khử trùng và rửa sạch trước khi vận chuyển. Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm căng thẳng. Trong quá trình vận chuyển, mật độ không được đạt đến mức gây bất lợi cho loài.

Các sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi được nhập khẩu từ một nước thứ ba, sẽ được vận chuyển trong bao bì hoặc thùng chứa thích hợp, được đóng theo cách ngăn chặn sự thay thế của nội dung và mang dấu hiệu nhận biết của nhà xuất khẩu cũng như bất kỳ nhãn hiệu và số hiệu nào khác để xác định lô hàng và phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm soát nhập khẩu từ các nước thứ ba nếu thích hợp.

Bảo quản sản phẩm: Các khu vực lưu trữ sản phẩm phải được quản lý sao cho đảm bảo nhận biết các lô và tránh bất kỳ sự trộn lẫn hoặc nhiễm bẩn nào với các sản phẩm hoặc các chất không tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ. Các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm chuyển đổi phải luôn được nhận dạng rõ ràng.

Sưu tầm

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây