Thông báo của In-đô-nê-xi-a về tiêu chuẩn hóa công nghiệp

Thứ tư - 08/03/2023 22:00 0

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IDN/152 ngày 05/01/2023, In-đô-nê-xi-a thông báo Quy định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 45 Năm 2022 về Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp; (85 trang, bằng tiếng In-đô-nê-xi-a)

Quy định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Số 45 năm 2022 quy định việc cung cấp Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp được thực hiện dưới dạng Tiêu chuẩn Quốc gia In-đô-nê-xi-a (SNI), Thông số Kỹ thuật (ST) và/hoặc Hướng dẫn (PTC). Việc xây dựng tiêu chuẩn SNI sẽ dựa trên các quy định của pháp luật. Trong quy định này, việc thực thi bắt buộc tiêu chuẩn SNI, ST và/hoặc PTC do Bộ trưởng quy định và việc thực hiện tiêu chuẩn SNI tự nguyện là do Công ty Công nghiệp thực hiện đối với hàng hóa và/hoặc dịch vụ.

Quy trình đánh giá sự phù hợp của tiêu chuẩn SNI, ST và/hoặc PTC do bắt buộc thực hiện bởi các Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB’s) đã được công nhận theo phạm vi và được Bộ trưởng chỉ định. CAB được chỉ định bao gồm:

 1. a. Cơ quan chứng nhận sản phẩm
 2. Phòng Thí nghiệm;và/hoặc
 3. Các Cơ quan Thanh tra.

Về các Tổ chức Chứng nhận Sản phẩm, Phòng thử nghiệm trong và ngoài nước; và/hoặc các Cơ quan kiểm tra, kết quả đánh giá sự phù hợp có thể được công nhận với điều kiện là có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với các quy định pháp luật. Quy định này bao gồm 11 Chương, như sau:

 1. Chương I Yêu cầu chung
 2. Chương II Lập kế hoạch tiêu chuẩn hóa công nghiệp
 3. Chương III Xây dựng tiêu chuẩn ngành
 4. Chương IV Việc Triển khai và Thi hành khu vực công nghiệp
 5. Chương V Chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp
 6. Chương VI Đánh giá sự phù hợp
 7. Chương VII Đào tạo
 8. Chương VIII Phát triển tiêu chuẩn hóa công nghiệp
 9. Chương IX Giám sát
 10. Chương X Người giám sát tiêu chuẩn ngành
 11. Chương XI Các điều khoản chuyển tiếp

Mục đích của thông báo: Bảo vệ người tiêu dùng về khía cạnh an toàn; Để tăng chất lượng sản phẩm; Để thiết lập thương mại công bằng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sưu tầm

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây