Thừa Thiên Huế – đơn vị thứ 2 toàn quốc áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 cho chính quyền địa phương

Thứ năm - 11/01/2024 03:02 0
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; ngày 27/12/2023, Ban Chỉ đạo 19 tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024.

Cùng dự về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có đại diện lãnh đạo các Vụ Tiêu chuẩn, Vụ đánh giá hợp chuẩn và Hợp quy, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Các chuyên gia tư vấn Tổ công tác 818 tại Thừa Thiên Huế. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL (Ban chỉ đạo ISO), Thư ký ISO các Cơ quan chuyên môn, Ban quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo 19 tỉnh; Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN.

Ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận cũng như đánh giá cao tinh thần triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, làm cơ sở, căn cứ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, xử lý công việc tại cơ quan; xác định rõ trách nhiệm của các phòng quản lý nhà nước; cải tiến phương pháp làm việc; giúp cho công tác tham mưu, xử lý công việc của công chức được thông suốt, kịp thời, hiệu quả, hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó cũng đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn.

Tại Việt Nam, từ năm 2014 việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã khẳng định vai trò của tiêu chuẩn là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế được biết đến là một địa phương tiên phong trong toàn quốc triển khai áp dụng HTQLCL này, từ năm 2007, các hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã được cấp chứng nhận TCVN ISO 9001:2000. Đến tháng 5 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 đối với hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – là địa phương đầu tiên trong toàn quốc được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008.

Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, việc triển khai áp dụng thí điểm các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực hành chính công, chú trọng việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 – hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại chính quyền địa phương là một trong những giải pháp để thực hiện chuyển đổi số và hiện đại hoá hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Theo đó, Tiêu chuẩn ISO 18091 là tiêu chuẩn quốc tế về HTQLCL – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 2015 và soát xét, sửa đổi năm 2019. Ngày 31/12/2020 Bộ KH&CN đã công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 HTQLCL – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn quốc tế ISO 18091:2019 thông qua 04 trụ cột (xây dựng thể chế; phát triển kinh tế bền vững; phát triển xã hội toàn diện; phát triển môi trường bền vững) với 39 chỉ số. Khi triển khai áp dụng TCVN ISO 18091:2020, đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương: Giúp chính quyền địa phương hiểu và thực hiện HTQLCL đáp ứng nhu cầu, mong đợi của tổ chức, cá nhân có liên quan về một chính quyền địa phương cung cấp sản phẩm/dịch vụ công có chất lượng cao; Giúp lãnh đạo cao nhất của Chính quyền địa phương xác định mức độ hoạt động của chính quyền địa phương và nhận biết các khu vực cần cải tiến, phù hợp với trách nhiệm/quyền hạn và mục tiêu; Hướng tới xây dựng chính quyền địa phương tin cậy, minh bạch có trách nhiệm với cộng đồng dân cư và hướng tới các mục tiêu về phát triển bền vững của quốc gia và quốc tế.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 19 tỉnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Kim Tùng báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong thời gian qua

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 19 tỉnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sở KH&CN đã phấn đấu, nỗ lực, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là “một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN”, triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN với tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 19 tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh triển khai áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với thành phố Hải Phòng là 02 địa phương đầu tiên trên toàn quốc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn này.

Qua gần 3 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo 19 tỉnh đã phối hợp với các chuyên gian của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khảo sát thu thập thông tin sơ bộ trực tiếp tại UBND huyện Phú Lộc, UBND huyện Quảng Điền với các thông tin liên quan đến: công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tình hình cung cấp các dịch vụ công cơ bản; công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các phường, xã. Đến nay, UBND huyện Phú Lộc, UBND huyện Quảng Điền đã thực hiện công bố Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 năm 2023 và thực hiện đánh giá chấm điểm theo Bộ chỉ số nhằm xác định mức độ quản lý chất lượng tổng thể của Chính quyền địa phương đáp ứng theo 39 chỉ số trong tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.


 Sự quan tâm, nỗ lực và phấn đấu của 2 địa phương trong áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020

Việc triển khai thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đã đảm bảo được yêu cầu về phương pháp triển khai, chất lượng và tiến độ công việc. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo, tập huấn đã cung cấp đầy đủ các kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 và trình tự các bước triển khai áp dụng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức của 02 đơn vị thí điểm. Dựa trên kết quả đánh giá chấm điểm 39 chỉ số quản lý chính sách công theo 04 nhóm: (1) Xây dựng thể chế điều hành tốt; (2)  Phát triển kinh tế bền vững; (3) Phát triển xã hội toàn diện và (4) Phát triển môi trường bền vững. Hai (02) đơn vị đã phân tích, xác định các chỉ số cần cải thiện theo từng giai đoạn và ban hành Chương trình hành động việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại chính quyền, đã giúp lãnh đạo cao nhất của chính quyền địa phương nhận biết một cách có trách nhiệm và tự nguyện về mức độ thực hiện mỗi chỉ số liên quan, đồng thời qua đó, xác định các yếu tố cần thiết đối với hoạt động của chính quyền mình và nhận biết các khu vực cần cải tiến với trách nhiệm của mình để hướng về công dân, tổ chức theo một cách hiệu quả và minh bạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện UBND huyện Phú Lộc và UBND huyện Quảng Điền báo cáo kết quả áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chuyên gia đánh giá, Tổ công tác 818, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Văn Long đã báo báo một số thuận lợi, khó khăn cũng như đưa ra các kinh nghiệm khi triển khai áp dụng thí điểm TC quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại các chính quyền địa phương trên.

Ông Nghiêm Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nghiêm Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại địa phương trong quá trình triển khai hoạt động này vẫn còn gặp một số khó khăn và cần phải cải tiến để có thể chia sẻ, liên kết với nhau góp phần đơn giản hoá cho quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Có thể khẳng định, TCVN ISO 18091:2020 là bộ công cụ mới, hữu hiệu, có khả năng hỗ trợ quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và 02 đơn vị thí điểm nói riêng. Trong năm 2024, Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đảm bảo chất lượng, hiệu quả, làm cơ sở, căn cứ xem xét áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hoá, cách mạng; sự năng động, thông minh, sáng tạo và tự lực, tự cường của người dân Huế” theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời là cơ sở để Bộ KH&CN nghiên cứu, sơ kết, báo cáo đề xuất Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đến năm 2030.

Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng trao Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích cao trong trong tác triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023

Sưu tầm

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập146
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,117,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây