Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Chí Đánh Giá Quản Lý Tài Sản Công trong Cơ Quan Nhà Nước và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Thứ năm - 09/11/2023 22:26 0
Tài sản công (TSC) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), là nền tảng vật chất để chúng thực hiện chức năng và nhiệm vụ. Với sự quan trọng này, công tác quản lý TSC trong các đơn vị này đặt ra những thách thức đối với quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.
Mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn quản lý TSC, tuy nhiên, thiếu một hệ thống tiêu chí đánh giá đặc biệt cho việc quản lý và sử dụng TSC đã tạo ra một lỗ hổng quan trọng. Trong bối cảnh này, TS. Nguyễn Tân Thịnh và nhóm nghiên cứu tại Cục Quản lý công sản đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công" từ năm 2019 đến năm 2020.
Mục Tiêu và Phương Pháp: Đề tài nhằm mục đích hệ thống hóa, bổ sung, và làm rõ lý luận về tiêu chí đánh giá công tác quản lý TSC, đồng thời phân tích thực trạng sử dụng các tiêu chí hiện tại. Phản ánh thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng để sau đó xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện và áp dụng nó vào thực tế.
Đề tài đã: Khái Quát Lý Luận Cơ Bản: Đề tài đã khái quát các vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá công tác quản lý TSC, từ đó xây dựng khái niệm, tiêu chí, và vai trò của chúng. Thực hiện đánh giá thực trạng công tác quản lý TSC tại CQNN và ĐVSNCL ở Việt Nam, cũng như sử dụng các bộ tiêu chí hiện tại. Phát hiện được các thành công, hạn chế, và nguyên nhân của chúng. Xác định mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý TSC. Xây dựng các nhóm tiêu chí như: xây dựng và phổ biến pháp luật về quản lý TSC, tổ chức thực hiện công tác quản lý TSC, kiểm tra và giải quyết khiếu nại về TSC. Đề xuất giải pháp và kiến nghị để áp dụng các tiêu chí trong thực tế. Những giải pháp này được xây dựng đồng bộ để tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đánh giá công tác quản lý TSC.
Đề tài không chỉ giải quyết những thách thức cụ thể trong quản lý TSC mà còn đề xuất hướng phát triển và cải tiến. Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý TSC là cần thiết và mang lại ý nghĩa quan trọng cho cả lĩnh vực khoa học và thực tiễn quản lý TSC.
Toàn bộ nội dung báo cáo và kết quả nghiên cứu có thể được đọc chi tiết trong Báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 19094/2020) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia./.
Trần Xuyên (TH)
 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây