Dự thảo ban hành “Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư - 09/08/2023 04:36 0

Dự thảo Quyết định ban hành “Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 được xây dựng bao gồm những nội dung chính như sau:

– Đề xuất cơ chế phối hợp trong công tác thu thập, chia sẻ thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm và vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Đề xuất cơ chế phối hợp trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Đề xuất cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Qua quá trình họp nội bộ, họp Tổ biên tập và Ban soạn thảo, dự thảo Quyết định còn có một số ý kiến khác nhau. Cụ thể:

  1. Về phạm vi điều chỉnh

Ý kiến thức nhất: Đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010, không chỉ phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đồng thời phải bao quát toàn bộ hoạt động được quy định tại 03 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cần bổ sung phối hợp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhằm giảm thiểu việc trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra.

Lý do: Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), để xác định được chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần thông qua tổ chức đánh giá sự phù hợp có năng lực về điều kiện đối với nhân lực, hệ thống quản lý, kỹ thuật, đo lường theo quy định của pháp luật để đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận, như vậy công tác thanh tra, kiểm tra cần phải bảo đảm tính toàn diện theo quy định của 03 Luật Tiêu chuẩn và quy 11 chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ý kiến thứ hai: Đề nghị chỉ quy định phạm vi điều chỉnh như Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.

Lý do: tại điểm d khoản 3 Điều 21 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa chỉ giao xây dựng Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo Quy chế hiện nay xây dựng theo ý kiến thứ nhất.

  1. Về quy định phối hợp trong công tác thanh tra

Ý kiến thứ nhất: Đề nghị nội dung quy định về phối hợp trong công tác thanh tra theo hướng nguyên tắc và thực hiện theo pháp luật về thanh tra. Đối với trường hợp thanh thanh tra có sự trùng lặp, chồng chéo với kiểm tra thì điều chỉnh theo hướng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra triển khai, ưu tiên cơ quan cấp trên triển khai khi trùng nội dung, đối tượng với cơ quan cấp dưới.

Lý do: Pháp luật về thanh tra đã quy định rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền và xử lý chồng chéo trong công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thanh tra. Do đó, tại dự thảo Quy chế phối hợp này chỉ nên quy định về nguyên tắc đối với công tác thanh tra. Đối với việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm tra, giữa cơ quan kiểm tra với nhau thì cần quy định chi tiết, cụ thể để bảo đảm khả thi.

Ý kiến thứ hai: Đề nghị nội dung quy định về phối hợp không quy định việc phối hợp của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Quy chế này.

Lý do: Việc phối hợp của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra với cơ quan khác đã được điều chỉnh tại văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra.

Dự thảo Quy chế hiện nay xây dựng theo ý kiến thứ nhất.

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng” (thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ dự thảo Quyết định được đăng tải trên tại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trong thời hạn ít nhất là 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), đồng thời gửi bản điện tử vào hòm thư: thanhtratdc@tcvn.gov.vn

Chi tiết xem tại đây: 

1. Báo cáo thi hành pháp luật thực hiện QĐ 36.2010.TTg

2 . Báo cáo đánh giá tác động của QĐ 36.2010

3. Tờ trình

4. Dự thảo QĐ thay thế QĐ 36

5. Dự thảo Quy chế thay thế QĐ 36

Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây