Xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất

Chủ nhật - 10/09/2023 22:31 0

Với mục tiêu xây đựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 – Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất.

Các chuyên gia đầu tiên được trao chứng chỉ Chuyên gia Năng suất Quốc tê theo tiêu chuẩn APO

TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất do Viện Năng suất Việt Nam soạn thảo trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất quốc gia của Việt Nam – 02.1/NSCL-2022”. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm từ quá trình áp dụng tài liệu APO PS 101:2019 vào hoạt động đánh giá, chứng nhận chuyên gia năng suất ở Việt Nam, đồng thời có sự tham khảo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chuyên gia năng suất của Hiệp hội chuyên gia năng suất (APS – Association of Productivity Specialists).

TCVN 13751:2023 đưa ra chuẩn mực đánh giá Chuyên gia năng suất theo theo khung đánh giá năng lực con người ASK (Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức) – đây được xem là mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Hình 1: Khung đánh giá năng lực ASK

Theo cách đánh giá này, một Chuyên gia năng suất theo Tiêu chuẩn TCVN 13751:2023 cần phải đáp ứng đầy đủ 3 nhóm tiêu chí sau:

  • Về kiến thức: Chuyên gia phải được đào đạo cơ bản (cao đẳng hoặc đại học với số năm kinh nghiệm theo quy định). Chuyên gia cũng phải được đào tạo chuyên môn về năng suất, các giải pháp năng suất cơ bản và nâng cao; và phải ứng dụng các chuyên môn này vào công việc thực tế một cách thường xuyên, mang lại kết quả tích cực theo quy định của tiêu chuẩn);
  • Về kỹ năng: Chuyên gia phải chứng minh được mình có đầy đủ các kỹ năng triển khai công việc chuyên môn, đồng thời phải có các kỹ năng cá nhân đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ của một Chuyên gia năng suất;
  • Về thái độ: Chuyên gia phải tuân thủ 15 quy tắc nghề nghiệp mà Chuyên gia năng suất phải cam kết thực hiện được quy định rõ trong tiêu chuẩn.

TCVN 13751:2023 cụ thể hóa 03 nhóm tiêu chí nêu trên thành 09 chuẩn mực đánh giá Chuyên gia năng suất cụ thể trong bảng sau:

Hình 2: Bộ tiêu chí Chuyên gia năng suất quốc gia của Việt Nam

                Cũng theo tiêu chuẩn này, có 03 cấp độ đánh giá chuyên gia năng suất quốc gia gồm có:

  • Chuyên gia năng suất
  • Chuyên gia năng suất trưởng
  • Chuyên gia năng suất cao cấp

TCVN 13751:2023 hướng tới đối tượng là các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, quảng bá năng suất thuộc các tổ chức công lập, ngoài công lập. Tiêu chuẩn có thể được áp dụng đối với các tổ chức chứng nhận chuyên gia hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực năng suất có nhu cầu áp dụng vào chuẩn hóa nghề nghiệp bản thân.

TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất được ban hành theo Quyết định số 667/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia ngày 12 tháng 04 năm 2023.

Dự kiến trong quý III và quý IV năm 2023, Viện Năng suất Việt Nam tiếp tục xây dựng và triển khai hoạt động đào tạo, đánh giá chứng nhận Chuyên gia năng suất đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023. Đến cuối năm 2023, dự kiến có 30 chuyên gia được chứng nhận Chuyên gia năng suất đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia.

Sưu tầm

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây