Ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống giúp bà con Nam Đàn nâng cao đời sống kinh tế - xã hội

Thứ bảy - 19/08/2023 22:19 0
Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An chủ trương ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn. Nằm trong xu thế đó, Nam Đàn đã nỗ lực trong công tác Ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống giúp bà con nâng cao đời sống kinh tế - xã hội.
Năm 2023 là năm huyện quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về  chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Cụ thể, tiếp tục theo dõi, duy trì, nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả các năm trước như, duy trì và nhân rộng mô hình “Ứng dụng KHCN trồng cây Chè Vằng” tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Phối hợp Trung tâm ứng dụng KH&CN tỉnh hoàn thành dự án “Xây dựng, quản lý, đăng ký bảo hộ và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tương truyền thống Nam Đàn”, đến nay Trung tâm ứng dựng đã hoàn thiện hồ sơ trình Cục sở hữu trí tuệ xem xét cấp văn bằng bảo hộ. Triển khai mô hình “Xây dựng Website 360 để giới thiệu, quảng bá về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên”.
Huyện cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ có tính chất KH&CN từ các nguồn kinh phí khác (ngoài nguồn vốn sự nghiệp KHCN). Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt chủ trưởng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Khuyến khích tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng liên kết sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Duy trì các vùng sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại các xã Nam Thanh, Xuân Hòa, Nam Xuân, đồng thời mở rộng sản xuất ran an toàn ra các xã có điều kiện như Xuân Lâm, Nam Anh, Thượng Tân Lộc. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện 11 mô hình ứng dụng KHKT đư váo trồng thử ngiệm các giống lúa mới trên địa bàn gồm: Mô hình Giống lúa Phú ưu 978 với diện tích 200ha, năng suất đạt 75,7 tạ/ha tại xã Nam Anh và Khánh Sơn; Mô hình lúa QR1 với DT 120ha đạt năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình lúa VNR10 với DT 60ha đạt năng suất 68.8 tạ/ha; Mô hình lúa TH8 diện tích 80ha, năng suất 70 tạ/ha; Mô hình lúa Hanna số 7, diện tích 40ha, năng suất đạt 71 tạ/ha; Mô hình lúa CNC11 diện tích 40ha, năng suất đạt 68,9tạ/ha; Mô hình lúa HD11, diện tích 40ha, năng suất đạt 70 tạ/ha; Mô hình Giống lúa Hương Thanh 8 với diện tích 30ha tại xã Trung Phúc Cường; QR1 với diện tích 30 ha tại xã Nam Hưng và Mô hình giống Hana số 6 với DT 30 ha tại xã Nam Thanh; Đặc biệt thực hiện Mô hình giống SL9 với quy mô 30ha tại xã Thượng Tân Lộc ứng dụng phân bón hữu cơ nano phun tập trung bằng máy bay, giảm 30% lượng phân bón vô cơ theo quy trình thông thường, dự kiến năng suất tăng 15-20% so với đối chứng.

Đồng thời, triển khai thực hiện các mô hình: Mô hình "chăn nuôi gà thịt theo tiêu chuẩn Vietgap" tại xã Nam Hưng với quy mô 2500 con. Mô hình "Trồng thâm canh hoa cúc vụ Đông áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED" tại xóm Sào Nam, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn với quy mô 0,5ha, giống hoa cúc pha lê. Mô hình "Sản xuất Khoai tây có liên kết vụ Đông năm 2022 - 2023" với tổng diện tích thực hiện 14,875ha. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình sản xuất Nho Hạ đen, Nho mẫu đơn tại xã Nam Lĩnh. Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm cho Mô hình sản xuất Nấm sò tại xóm Đại Lộc xã Thượng Tân Lộc.
UBND huyện đã xây dựng và ban hành Đề án: chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện Nam Đàn gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 24/10/2019  của UBND huyện. Theo đó huyện đã khảo sát, đánh giá và lựa chọn 57 sản phẩm trên địa bàn huyện có tiền năng xây dựng và phát triển thành sản phẩm OCOP của huyện gồm: Nhóm thực phẩm 30 sản phẩm, nhóm đồ uống 03 sản phẩm, nhóm thảo dược 10 sản phẩm, nhóm lưu niện, trang trí 01 sản phẩm và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn 13 sản phẩm. Đến nay trên địa bàn huyện có 67 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm Ocop tỉnh Nghệ An, có 11 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2018; 2020 và 2022
Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đã áp dụng KHCN trong xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Trong chăn nuôi lợn, gia cầm: Sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải của lợn; sử dụng các chế phẩm sinh học EM, đệm lót chuồng sinh học, hệ thống biogas xử lý chất thải chăn nuôi;… không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới phát triển chăn nuôi an toàn bền vững. Sử dụng chế phẩm sinh học EM, các giá thể sinh học, sục khí trong quá trình xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh như tại các nhà máy may mặc, giày da, kim hoàn; trang trại chăn nuôi lợn,…
Trong quản lý đất đai, sử dụng các phần mềm để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai như phần mềm thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; phần mềm xử lý hồ sơ đất đai, cấp GCNQSD đất; phần mềm biên tập, đo đạc, quản lý bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai: MicroStation V8i (SELECTseries 3), GCADAS, FME Quick Translator,…
Trong lĩnh vực khoa học y dược, hoạt động nghiên cứu khoa học được phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, viên chức thầy thuốc. Triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu áp dụng vào khám, chữa bệnh tại bệnh viện hiệu quả như: Chạy thận siêu lọc, chọc tế bào, các xét nghiệm miễn dịch, các phẫu thuật đặc biệt, kỹ thuật cao. Bệnh viện Đa khoa huyện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là mở rộng khu vực chờ khám, triển khai "Phần mềm thông minh” CNTT đã góp phần tạo bước đột phá và dần số hóa tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trên 90% dân số được quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử. Người bệnh có thẻ BHYT thực hiện mọi thủ tục đăng ký khám đơn giản, bảo đảm sự nhanh chóng, chính xác. Trang bị trang thiết bị y tế hiện đại như: Labo xét nghiệm giải phẫu bệnh, hệ thống máy chạy thận nhân tạo, máy siêu âm 4D, 5D, hệ thống công nghệ thông tin tổng thể đồng bộ... Hiện nay Trung tâm y tế huyện đã phát huy tốt hiệu quả sau khi trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Bạch Mai, có thể tổ chức khám, chữa bệnh trực tuyến với các bác sỹ ở bệnh viện Bạch Mai, là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đầu tư và đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động. Góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn và vùng phụ cận. Trong 7 tháng đầu năm 2023, ngành y tế đã triển khai thực hiện 07 đề tài, dự án ứng dụng KH&CN phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giáo án điện tử, bài học điện tử, học liệu mở, thư viện điện tử. Hoàn thiện dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, kết nối, liên thông từ trường học đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số hóa dữ liệu lưu trữ, sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách điện tử như: Học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài, sổ đăng bộ...  
Thực hiện chữ ký số và các tiện ích trên thiết bị thông minh, các giải pháp công nghệ thông tin khác như: Cổng thông tin điện tử, hóa đơn điện tử, kiểm định chất lượng, chấm thi trắc nghiệm, quản lý thư viện... Đẩy mạnh các hoạt động hội nghị, họp, tập huấn, dạy học bằng hình thức trực tuyến qua Internet; Triển khai thẩm định và trình Hội đồng sáng kiến huyện công nhận 279 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, đề xuất 12 sáng kiến dự xét SKKN cấp tỉnh. Kết quả có 10 SKKN đạt cấp tỉnh.Trong năm học vừa qua, Phòng GD&ĐT đã triển khai các phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cũng như các hoạt động khác trong nhà trường. Lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng CNTT cũng được huyện chú trọng thực hiện và đạt được những thành quả nhất định.
Trần Mạnh Hồng

 

Nguồn: Sưu tầm

 Tags: chủ trương

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập124
  • Hôm nay31,944
  • Tháng hiện tại801,954
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây