GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NGHỆ AN: NGUYỄN QUÝ LINH

Thứ năm - 07/03/2024 03:38 0

Họ và tên: Nguyễn Quý Linh 
Chức vụ: Giám đốc Sở
Số điện thoại: 091 2626686

Nhiệm vụ được phân công:

1) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở Khoa học và Công nghệ.

2) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác:

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVC và người lao động.

- Kế hoạch – Tài chính ngành; Quản lý Khoa học; Phát triển tiềm lực khoa học và Công nghệ; Dịch vụ sự nghiệp công.

- Công tác Thanh tra; Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Bảo vệ Bí mật nhà nước; Công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác Thi đua Khen thưởng, kỷ luật của Sở.

- Hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Thanh tra - Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của ngành, của tỉnh.

3) Người chính thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ.

4) Là Chủ Tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ.

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây