Văn bản theo chủ đề: Thông báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14 6381/UBND-TH 06/09/2021 V/v triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 24/8/2021 về thự chiện Kết luận số 01-KL/TW ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị
15 6440/UBND-CN 31/08/2021 về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19
16 5769/UBND 06/09/2021 V/v chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định
17 1748/SNV-CCVC 06/09/2021 V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
18 721/TB.SKHCN 11/08/2021 Thông báo của SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGHỆ AN về việc đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (đợt 2) và năm 2022 (đợt 1)
19 4492/UBND-VX 21/07/2021 V/v dừng kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Techfest Nghệ An năm 2021" và tổ chức Hội thi theo hình thức trực tuyến
20 1797-BKHCN-PTTTDN 19/07/2021 V/v đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
21 4633/UBND-KT 19/07/2021 V/v cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
22 594/SKHCN-VP 19/07/2021 Thông báo Kết luận Giao ban tháng 7/ 2021
23 4405/UBND-VX 19/07/2021 Triển khai Thông báo kết luận Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An ngày 19-20/6/2021.
24 632/TB-SKHCN 19/07/2021 Thông báo về việc thay đổi nội dung và hình thức tổ chức Techfest Nghệ An open 2021
25 1226/TB-BKHCN 19/05/2021 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021.
26 408/SKHCN-VP 13/05/2021 Thư phát động Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2021
27 242-TB-TU 03/05/2021 T/B Kết luận củ BCHĐB tỉnh về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU...
28 718/BKHCN-KHTC 31/03/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và ĐMST và dự toán KH&CN năm 2022.
29 303/SKHCN-VP 12/04/2021 Thông báo Kết luận giao ban tháng 4/ 2021
30 308/SKHCN-QLKH 09/04/2021 Cung cấp thông tin xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST quốc gia giai đoạn 2021-2030
31 328/STT&TT-BCXB 05/04/2021 Điểm báo tuần 13
32 69/TB-SKHCN 27/01/2021 Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2021
33 4854/QĐ-UBND 30/12/2020 Thông báo Về việc khen thưởng (Thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An)
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây