Văn bản theo CSDL: CSDL SKHCN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02/2024/TT-BKHCN 27/03/2024 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
2 1042/TB-BKHCN 28/03/2024 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2024.
3 525/QĐ-BKHCN 27/03/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN
4 691/QĐ-UBND 27/03/2024 Vv phê duyệt vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ)
5 205/YS-UBND 26/03/2024 Y sao Đính chính Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.
6 320/KH-SKHCN 27/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An
7 1038/BKHCN-ĐP 27/03/2024 Bố trí kinh phí triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm
8 370/QĐ-BKHCN 12/03/2024 Quyết định 370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "
9 1469/UBND-VX 28/02/2024 V/v triển khai Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
10 105/QĐ-BKHCN 31/01/2024 Quyết định 105/QĐ-BKHCN 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước thời kỳ 2019-2023
11 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
12 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
13 01/2024/TT-BKHCN 17/01/2024 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
14 08/KL-TTra 14/01/2024 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa
15 24/2023/TT-BKHCN 28/12/2023 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
16 24/TB.SKHCN 07/01/2024 Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An về việc đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm vàcơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 (Đợt 1)
17 Số: 14/SKHCN-QLKH 04/01/2024 Về việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2 năm 2024 và đợt 1 năm 2025
18 274/QĐ-SKHCN 30/12/2023 QĐ công nhận đề tài chế phẩm sinh học cho đất trồng lạc
19 279/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
20 280/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây