STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1221 Số 114 /2007/QĐ-UBND 07/10/2007
1222 21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
1223 21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
1224 23/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
1225 127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1226 14/2007/BKHCN 25/07/2007 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/206/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
1227 09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa
1228 89/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Nghị định Về nhãn hàng hóa
1229 21 30/07/2006
1230 68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1231 09/2006/QĐ-BKHCN 04/05/2006 Quyết định Ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"
1232 129 01/02/2006
1233 127 01/01/2006
1234 89 01/01/2006
1235 128 01/01/2006
1236 22 10/07/2005
1237 114/2005/QĐ-TTg 26/05/2005 Quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương
1238 444/QĐ-TTg 26/05/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
1239 23 10/01/2005
1240 85 01/01/2005
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây