Hoa Kỳ phát triển lực lượng lao động sản xuất tiên tiến

Thứ hai - 30/10/2023 22:01 0

Những thay đổi mang tính chuyển đổi trong công nghệ tiên tiến hứa hẹn tạo ra hàng triệu việc làm mới, bền vững, chất lượng cao cho người Mỹ, kể cả trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến. Mặc dù vẫn còn một số bất đồng, nhưng hầu hết các bằng chứng đều cho thấy rằng tự động hóa, AI và người máy sẽ mang lại sự gia tăng ròng về số lượng công việc sản xuất trên toàn thế giới trong thập kỷ tới. Những công nghệ này nên được phát triển và triển khai cùng với bổ sung các kỹ năng cho người lao động.

Để duy trì và phát triển một ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến mạnh với việc làm chất lượng cao, Hoa Kỳ vẫn đang phát triển lực lượng lao động sản xuất, đặc biệt chú trọng đến các cá nhân có xuất thân trước đây ít được đại diện trong các lĩnh vực STEM và phát triển kỹ năng của người lao động với hệ thống giáo dục và đào tạo linh hoạt bắt kịp với đổi mới. Các mô hình vừa học vừa làm như học nghề có đăng ký đã cho thấy nhiều lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động

Chính phủ Liên bang dẫn đầu trong việc phát triển lực lượng lao động sản xuất bằng cách thúc đẩy tầm nhìn phát triển lực lượng lao động sản xuất tiên tiến thống nhất các bên liên quan thuộc khu vực công và tư nhân, đồng thời bằng cách tăng cường phối hợp các chính sách và chương trình của Liên bang giữa các cơ quan để tối đa hóa hiệu quả tổng thể và tạo điều kiện cho các sáng kiến tại chỗ. Ba mục tiêu chiến lược cụ thể đã được xác định gồm: (1) Mở rộng và đa dạng hóa nguồn tài năng sản xuất tiên tiến; (2) Phát triển, mở rộng quy mô và thúc đẩy giáo dục và đào tạo sản xuất tiên tiến;  (3) Tăng cường kết nối giữa người sử dụng lao động và các tổ chức giáo dục.

Mở rộng và đa dạng hóa nguồn tài năng sản xuất tiên tiến

Theo các cuộc khảo sát gần đây, ước tính sẽ có thêm khoảng 2,1 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất có thể được tạo ra vào năm 2030 nếu Hoa Kỳ hành động nhanh chóng. Vì vậy, tăng lương thưởng cho người lao động là một cách quan trọng để tăng sức hấp dẫn của ngành sản xuất như một nghề nghiệp hấp dẫn. Các chiến lược để đáp ứng nhu cầu về người lao động bao gồm mở rộng và đa dạng hóa cơ sở nhân khẩu học của lực lượng lao động sản xuất. Để đáp ứng thách thức về lực lượng lao động sắp tới, những người có xuất thân trước đây ít được đại diện trong các lĩnh vực STEM và phụ nữ từ mọi thành phần, bao gồm cả công dân trở về nước, sẽ được tham gia với tỷ lệ cao hơn nhiều. Hơn nữa, việc mở rộng và đa dạng hóa lực lượng lao động sản xuất tiên tiến cũng sẽ giúp tăng cường đổi mới, khả năng phục hồi và hiệu suất.

Chính quyền Biden-Harris đã đưa ra một số sáng kiến để phát triển lực lượng lao động sản xuất. Sáng kiến Việc làm Tốt (Good Jobs Initiative) cung cấp thông tin cho người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức chính phủ khi họ tìm cách cải thiện chất lượng việc làm. Chương trình tìm kiếm tài năng (Talent Pipeline Program) giúp người sử dụng lao động xây dựng quan hệ đối tác trong ngành để kết nối người lao động với những công việc tốt. Hơn nữa, Chính quyền đã nỗ lực mở rộng các chương trình học nghề và cung cấp kinh phí cho các mối quan hệ đối tác lấy người lao động làm trung tâm. Sáng kiến công nghệ sinh học và sản xuất sinh học quốc gia nhằm mục đích mở rộng lực lượng lao động sản xuất sinh học với trọng tâm là thúc đẩy công bằng và hỗ trợ các cộng đồng yếu thế. Những nỗ lực này sẽ mang lại những lợi ích đáng kể liên quan đến sản xuất.

Thúc đẩy nhận thức về nghề nghiệp sản xuất tiên tiến: Thúc đẩy nhận thức về nghề nghiệp sản xuất tiên tiến với các chiến dịch và sự kiện được phối hợp phù hợp để truyền cảm hứng cho sinh viên, đặc biệt tập trung vào những người có xuất thân trước đây ít được đại diện trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến. Làm việc với các tổ chức và các nhà lãnh đạo cộng đồng, đồng thời cung cấp các điểm gặp gỡ tiếp xúc giữa người lao động và người tuyển dụng, đặc biệt là thông qua trải nghiệm thực tế.

Thu hút các cộng đồng có ít đại diện: Thể chế hóa quan hệ đối tác xây dựng năng lực do ngành công nghiệp dẫn đầu, hợp tác với các trường cao đẳng cộng đồng và trường trung học khu vực để thu hút học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào lĩnh vực sản xuất tiên tiến. 

Giải quyết các rào cản xã hội và cấu trúc cho các nhóm chưa được phục vụ: Đảm bảo rằng các chương trình của Liên bang hướng tới sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn, chính sách, số liệu liên quan, đánh giá và trách nhiệm giải trình. Yêu cầu các kế hoạch trợ cấp do Liên bang tài trợ để đảm bảo cơ hội cho các cựu chiến binh và những người có xuất thân từ các cộng đồng trước đây không được đại diện và không được phục vụ trong sản xuất tiên tiến.

Phát triển, mở rộng quy mô và thúc đẩy giáo dục và đào tạo sản xuất tiên tiến

Các hệ thống giáo dục và phát triển lực lượng lao động cần có khả năng đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi hỗn hợp các kỹ năng và năng lực cần thiết cho sản xuất tiên tiến. Phát triển và phổ biến rộng rãi hơn các chương trình đào tạo đối tác trong ngành công nghiệp cũng như số lượng lớn hơn các khóa học kết hợp và đào tạo từ xa năng động và hấp dẫn (kết hợp hướng dẫn ảo và trực tiếp). Điều đó cũng có nghĩa là mở rộng nhiều cơ hội học tập dựa trên công việc, thực hành, trong thế giới thực hơn cho sinh viên trong các chương trình sản xuất tiên tiến. Những thay đổi trong giáo dục và đào tạo bắt đầu với nâng cao nhận thức về sản xuất trong nền tảng ban đầu của giáo dục STEM và tiếp tục thông qua các chương trình giáo dục công nghệ và nghề nghiệp sau trung học, đào tạo dựa trên người sử dụng lao động, học nghề và các chương trình dựa trên công việc khác.

Kết hợp sản xuất tiên tiến vào giáo dục STEM cơ bản: Mở rộng chương trình cải tiến STEM ở cấp tiểu học và trung học để kết hợp các khái niệm chính, kiến thức cơ bản và kỹ năng cho các công nghệ sản xuất tiên tiến. Nâng cao nhận thức về nhiều con đường sự nghiệp và tăng cường sự tham gia của ngành để cung cấp cho sinh viên cơ hội đào tạo thực hành. Hỗ trợ giáo dục kỹ thuật và các chương trình STEM tập trung mạnh hơn vào kỹ thuật và công nghệ. Chuẩn bị cho giáo viên dẫn dắt các dự án của sinh viên, học tập chuyên sâu, tích hợp các khái niệm và nghề nghiệp sản xuất tiên tiến.

Hiện đại hóa Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp (CTE) cho sản xuất tiên tiến: Hiện đại hóa và mở rộng quy mô CTE thông qua các khoản trợ để tăng cường việc dạy và học nhằm cải thiện kết quả và sự tham gia của học sinh, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của học sinh đối với nghề nghiệp sản xuất. Chuẩn bị cho giảng viên sau trung học giảng dạy các khóa học cung cấp cả kiến thức học thuật và kỹ năng cho sản xuất tiên tiến bằng các phương pháp giảng dạy cập nhật. Hỗ trợ các cơ hội cạnh tranh của sinh viên nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết cho sản xuất tiên tiến, chẳng hạn như kỹ năng kỹ thuật số và tư duy hệ thống.

Mở rộng và phổ biến các công nghệ và thực tiễn học tập mới: Ở cấp trung học và sau trung học, triển khai các khóa học kết hợp bao gồm các mô phỏng nâng cao, cùng với việc sử dụng các thiết bị và phương pháp tiên tiến trong sản xuất tiên tiến. Mở rộng các lộ trình nâng cao kỹ năng và đào tạo lại kỹ năng cho người lớn thông qua các công nghệ học tập để tiếp cận nhiều học sinh hơn và tăng khả năng tiếp cận với các ngành nghề sản xuất tiên tiến. Hỗ trợ các nỗ lực để cải thiện khả năng truy cập internet tốc độ cao của học sinh.

Tăng cường kết nối giữa nhà tuyển dụng và các tổ chức giáo dục

Sự mất cân bằng giữa cung và cầu đối với nhân lực sản xuất có thể được giải quyết bằng cách xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa người sử dụng lao động và các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và giáo dục. Ngành công nghiệp phải xác định rõ nhu cầu kỹ năng và hỗ trợ cho các giải pháp, trong khi các cơ sở giáo dục phải đi đầu trong việc phát triển các tài liệu giáo dục cần thiết để chứng nhận chất lượng. Đào tạo tại chỗ và học nghề rất quan trọng để phát triển kỹ năng trong sản xuất, đòi hỏi sự hợp tác giữa ngành công nghiệp với đại diện người lao động, nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và cơ quan chính phủ.

 Mở rộng học tập và học nghề dựa trên công việc: Thúc đẩy các nền tảng để người lao động đạt được các kỹ năng sản xuất tiên tiến thông qua các cấp độ kinh nghiệm và học hỏi tăng dần. Kết nối các nhà tuyển dụng sản xuất tiên tiến với các nhà tài trợ học nghề và đối tác học nghề hiện có.

Thúc đẩy đào tạo theo chứng chỉ và chứng nhận được Ngành công nghiệp công nhận: Khuyến khích đầu tư vào đào tạo theo chứng chỉ và chứng nhận được ngành công nghiệp công nhận theo mô đun cho các công nghệ sản xuất mới nổi. Khuyến khích quan hệ đối tác giữa ngành công nghiệp và các nhà giáo dục để phát triển và cập nhật các phương pháp đánh giá. Theo dõi các yêu cầu nghề nghiệp đang thay đổi và xác định các nghề sản xuất nâng cao mới.

P.A.T (NASATI), Nguồn: The National Strategy for Advanced Manufacturing, National Science and Technology Council, https://www.whitehouse.gov/, 10/2022; Advanced Manufacturing: A New Narrative, WEF, 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2517
  • Hôm nay73,906
  • Tháng hiện tại3,772,634
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây