Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua 33 nghị quyết chuyên đề

Thứ năm - 07/12/2023 21:12 0

Chiều 7/12, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc 21 tổ đại biểu và các đại biểu khách mời.

BNA_6716-01.jpeg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 35 báo cáo, thống nhất thông qua 33 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực và 2 nghị quyết về công tác nhân sự của UBND tỉnh, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2024.

BNA_7217-01.jpeg
Ông Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh thay mặt Tổ thư ký trình bày các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Trên cơ sở đó, kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

BNA_7246-01.jpeg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn nội dung: “Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng đất trong thời gian tới”. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo các sở, ngành khác đã trả lời chất vấn.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành chất vấn nội dung: “Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Giám đốc Sở Du lịch và lãnh đạo các sở, ngành khác đã trả lời chất vấn.

BNA_7258-01.jpeg
Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt chủ toạ, phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, những kết quả đã đạt được trong năm 2023, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, HĐND tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch cả giai đoạn 2021 – 2025.

DANH SÁCH 33 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC HĐND TỈNH KHÓA XVIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 17

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

3. Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương.

4. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 – Km28+00.

6. Nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1).

8. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022.

14. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

15. Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 đối với các Nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành.

18. Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành.

19. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên khối, thôn ở các phường, xã tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu.

20. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024.

21. Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

22. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024.

23. Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

25. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý của nội dung Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - đến 2025.

27. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

28. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

29. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

30. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

31. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

32. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

33. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Nghệ An.

Nguồn tin: baonghean.vn

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập304
  • Hôm nay41,398
  • Tháng hiện tại48,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây