Tương Dương nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Chủ nhật - 24/10/2021 22:33 0
Thực hiện Quyết định 2908/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 và Công văn số 844/SKHCN-TĐC ngày 21/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021. Tương Dương đã chú trọng nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Kết quả, năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 đã đạt kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị là 278 ; Tổng số quy trình tài liệu, hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 của đơn vị 255; Số TTHC được xây dựng thành quy trình tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2015 của đơn vị 187 ;  Huyện đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBND huyện” cho toàn bộ cán bộ, công chức các phòng, ban liên quan. Hiện huyện đang tiến hành tham mưu cho lãnh đạo xem xét, tổ chức đánh giá nội bộ việc chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBND huyện” cho toàn bộ cán bộ, công chức các phòng, ban liên quan. Đồng thời, tiến hành công bố HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Quyết định số: 1510/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Tương Dương về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
Việc ban hành và thực hiện các văn bản được triển khai đồng bộ. Đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND huyện Tương Dương; Ban hành kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 08/04/2021 về việc chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBND huyện.

Công tác giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân đang thực hiện ở cấp độ 3. Hiện nay các phòng ban đang tiến hành triển khai tốt việc xử lý hồ sơ qua hệ thống điện tử một cửa. Tổng số hồ sơ giải quyết qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa trong 09 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện là: Tiếp nhận 1530 hồ sơ (trong đó: đã giải quyết 1499 hồ sơ, đang giải quyết 31 hồ sơ).
Việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động xử lý công việc được thực hiện thường xuyên để đáp ứng nhu cầu công việc như: Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch; Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn.
Như vậy, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại UBND huyện. Việc áp dụng cũng đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị. Các quy trình được cụ thể hóa, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc. Thông qua việc áp dụng đã giúp cán bộ, công chức, viên chức làm việc khoa học hơn, giải quyết công việc khẩn trương hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động công việc, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức. Kiểm soát được thái độ ứng xử, giao tiếp với công dân của CBCC có liên quan đến hệ thống, không để tình trạng lạm dụng quyền hành sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Cơ bản các phòng, ban thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn. Văn phòng UBND huyện đã kiểm soát được số hồ sơ giải quyết của các phòng để báo cáo tại các phiên họp ủy ban nhân dân huyện.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra; tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc quản lý, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan; Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kịp thời và có hiệu quả. Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định và tổ chức đánh giá nội bộ. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.
Nguyễn Quốc Lý

 

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây