Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 856/QĐ-BKHCN 09/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2 622/QĐ-UBND 20/03/2024 Quyết định phê duyệt và công bố cải cách hành chính năm 2023 của các Sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện , thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An
3 5158/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
4 09/KH-ĐU 23/02/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
5 3323/QĐ-UBND 15/10/2023 Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan , đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6 02/2024/TT-BKHCN 27/03/2024 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
7 525/QĐ-BKHCN 27/03/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN
8 691/QĐ-UBND 27/03/2024 Vv phê duyệt vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ)
9 1038/BKHCN-ĐP 27/03/2024 Bố trí kinh phí triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương hằng năm
10 370/QĐ-BKHCN 12/03/2024 Quyết định 370/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Quyết định 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
11 105/QĐ-BKHCN 31/01/2024 Quyết định 105/QĐ-BKHCN 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước thời kỳ 2019-2023
12 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
13 104/QĐ-BKHCN 30/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023
14 08/KL-TTra 14/01/2024 Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa
15 274/QĐ-SKHCN 30/12/2023 QĐ công nhận đề tài chế phẩm sinh học cho đất trồng lạc
16 279/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
17 280/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
18 281/QĐ-SKHCN 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
19 277/QĐ-SKHCN 26/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KH&CN năm 2023
20 276/QĐ-SKHCN 26/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây