Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20 771/QĐ-UBND 16/03/2020 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
21 3298/UBND-KT 10/05/2022 V/v triển khai thực hiện nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/05/2022 của chính phủ
22 SKHCN-TĐC 17/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
23 312/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Hưng Nguyên
24 669/UBND-KTHT 14/04/2022 V/v tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2022
25 91/QĐ-SKHCN 31/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
26 92-SKHCN 31/03/2022 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
27 139/PTTTDN-DN 03/04/2022 Ký công văn triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số gửi Sở KH&CN các tỉnh, thành phố
28 37/QĐ-TDC 17/03/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
29 91/QĐ-SKHCN 31/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
30 92-SKHCN 31/03/2022 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
31 663/QĐ-UBND 14/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (đợt 1) năm 2022
32 01/2022/QĐ-UBND 04/01/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An
33 164/QĐ-BKHCN 22/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
34 65/QĐ-SKHCN 28/02/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra sở
35 356/QĐ-UBND 10/02/2022 Quyết định về việc công nhận sáng kiến Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đợt 2 năm 2021 (Thuộc lĩnh vực Quản lý Nhà nước)
36 5241/QĐ-UBND 30/12/2021 V/v phê duyệt ĐA phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm tạo nền tảng đột phá phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025
37 07/SKHCN-QLKH 04/01/2022 Về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đợt 2 năm 2022 và năm 2023
38 5039/QĐ-UBND 22/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thuyết minh đề tài, công nhận tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài “Thực trạng, định hướng và giải pháp ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”
39 4845/QĐ-UBND 13/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt thuyết minh đề tài, công nhận tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài “Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và đề xuất giải pháp, mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây