THANH TRA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHỆ AN

Chủ nhật - 03/03/2024 21:30 0
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An

« Quay lại

Chánh thanh tra: Nguyễn Mạnh Hà
Điện thoại: 0949.026.888
I.VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Thanh tra Sở KH&CN là một cơ quan của Sở KH&CN, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở KH&CN.
Thanh tra Sở KH&CN chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở KH&CN, sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh Nghệ An về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra; sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ KH&CN.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1.Lập kế hoạch về công tác thanh tra và báo cáo tổng hợp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở cho Giám đốc Sở KH&CN, Thanh tra tỉnh Nghệ An và Thanh tra Bộ KH&CN.
2. Chủ trì và phối hợp tổ chức công tác thanh tra định kỳ theo kế hoạch đã được phê duyệt; thanh tra đột xuất đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở KH&CN sau:
- Thanh tra việc chấp hành các quy chế quản lý và việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ do Sở KH&CN quản lý.
- Thanh tra thực hiện các quy định của nhà nước về đăng ký hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và hoạt động của các tổ chức đó trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong hoạt động chuyển giao công nghệ vào tỉnh và giữa các cơ sở trong tỉnh.
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động Sở hữu Công nghiệp; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo vệ quyền Sở hữu Công nghiệp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng hàng hoá thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở KH&CN.
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về An toàn Bức xạ và hạt nhân.
3. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở KH&CN theo kế hoạch và yêu cầu của Giám đốc Sở.   
5. Xem xét, kiến nghị Giám đốc Sở KH&CN giải quyết khiếu nại tố cáo; thường trực tiếp công dân đến phản ánh, khiếu nại tố cáo về những lĩnh vực quản lý nhà nước và nội bộ của Sở KH&CN.
6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.
7. Tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về Thanh tra Khoa học và Công nghệ.
8. Tham mưu, kiến nghị Giám đốc Sở KH&CN giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra của Sở KH&CN.
9. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.
10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tổ chức Thanh tra Sở KH&CN gồm:
- 01 Chánh thanh tra Sở chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở KH&CN và Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An về toàn bộ công tác thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở KH&CN;
- 01 Phó Chánh thanh tra giúp Chánh thanh tra phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác được giao và chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Sở;
- 02 Thanh tra viên (hoặc cán bộ thanh tra) trực tiếp thực hiện công tác thanh tra.

 

File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây