TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

Thứ tư - 28/02/2024 21:55 0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm UDTB KHCN Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 2 năm 2004)

 

Địa chỉ: Số 75B - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3561.963      

Giám đốc: Ngô Hoàng Linh 

Điện thoại: 0912.248.988


Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 2 năm 2004)
- Tiến hành thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.
- Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin, tư vấn, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá và các thiết bị khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển KINH TẾ-XH trên địa bàn tỉnh.
- Liên kết và hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và quảng bá Thương hiệu sản phẩm hàng hoá, hỗ trợ chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hoá.
- Được quản lý, sử dụng các nguồn vốn đất, nhà cửa, trang thiết bị thí nghiệm và các nguồn lực khác được UBND tỉnh giao để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; được tự chủ ký kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ về khoa học, công nghệ và môi trường (Tư vấn, Quy hoạch, Thiết kế, lắp đặt, Chuyển giao, Đánh giá thẩm định).
- Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây