Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2030

Thứ hai - 08/05/2023 04:23 0
Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi quy trình, hệ thống quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật,... Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nội dung triển khai các quyết định này, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.
Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển đổi số, ngành TCĐLCL đã có những bước thay đổi và chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2022, đã tổ chức 03 phiên họp chính thức Ban Chỉ đạo, 21 phiên họp với Tổ công tác và các đơn vị liên quan; giao Tổ công tác chuyển đổi số làm việc với 16 tỉnh, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến ngành TCĐLCL để nghiên cứu triển khai hoạt động Chuyển đổi số trong toàn ngành TCĐLCL. Đã tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản liên quan.
Trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đã chủ động đề xuất, các giải pháp, biện pháp để thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chuyển đổi số tại Tổng cục theo đúng tinh thần chỉ đạo về hoạt động chuyển đổi số của Lãnh đạo Bộ KH&CN và Chính phủ...
Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. năm 2023 sẽ xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong ngành TCĐLCL là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi nhận thức, phương thức làm việc. Theo đó, Đề án chuyển đổi số sẽ được thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, sẽ tập trung vào xây dựng các nền tảng số và dữ liệu số có phạm vi quy mô quốc gia nhất là cải thiện môi trường làm việc, phương thức làm việc và khắc phục dữ liệu không được kết nối, không được chia sẻ; Giai đoạn 2025-2030, tập trung phát nghiên cứu phát triển ứng dụng di động (Mobility), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội,...
Hoài Minh

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây