TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Thứ ba - 27/02/2024 21:50 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Địa chỉ: KM 9 +600, QL46 - TP.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3596.395   

Giám đốc: Nguyễn Đình Hùng

Điện thoại: 094.288.677

 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1.     Các hoạt động sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước:

a)     Tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương;

b)    Thiết lập, duy trì và quản lý hệ thống các chuẩn đo lường của địa phương và đảm bảo năng lực pháp lý của hệ thống chuẩn;

c)     Tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;

d)    Tổ chức thực hiện việc đánh giá sự phù hợp (chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm và giám định) về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, môi trường, an toàn bức xạ, an toàn theo quy định của pháp luật;

e)     Phối hợp với cơ quan chức năng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa;

f)      Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ khác theo quy định của pháp luật;

g)     Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

h)    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

2.     Các hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a)     Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;

b)    Thực hiện các dịch vụ đánh giá sự phù hợp (chứng nhận, kiểm định, thử nghiệm và giám định) về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, môi trường, an toàn bức xạ, an toàn theo quy định của pháp luật;

c)     Thực hiện các dịch vụ đánh giá, chứng nhận: hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

d)    Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các tổ chức, cá nhân liên quan;

e)     Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

f)      Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định: Dịch vụ tư vấn về đầu tư trang thiết bị, tư vấn đấu thầu mua sắm, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cho các phòng đo lường, thử nghiệm; tư vấn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, hệ thống quản lý chất lượng, hệ hống đảm bảo chất lượng, hệ thống bảo đảm đo lường; tư vấn lập báo cáo quan trắc, đánh giá tác động môi trường; dịch vụ cung cấp, lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đo lường, thử nghiệm. Liên doanh, liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật

- 04 Trạm đo lường chất lượng cấp huyện: Yên Thành , Quỳnh Lưu, Thái Hoà, Con Cuông

File đính kèm

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây