TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC

Chủ nhật - 18/04/2021 22:54 0
Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

Địa chỉ: Số 75A - Nguyễn Thị Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3842.471          Fax: 038.3566.380

Giám Đốc: Võ Hải Quang

Điện thoại: 0913.055.314        038.3564.678

Cơ sở pháp lí thành lập:

- Quyết định 2865/QĐ-UB/TCCQ ngày 28/9/2000 của UBND tỉnh Nghệ An: thành lập Trung tâm Thông tin KHCN;

- Quyết định 4912/QĐ-UB ngày 24/12/2001 của UBND tỉnh Nghệ An: thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin KHCN, được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới;

- Quyết định 100/2005 QĐ-UB ngày 9/11/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Thông tin KHCN& Tin học trên cơ sở tiếp nhận mới và kiện toàn một số bộ phận tổ chức và viên chức của Trung tâm CNTT.

Quyết định Số 16/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An

1. Chức năng

Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An có chức năng triển khai các hoạt động về thông tin khoa học công nghệ và tin học; thống kê khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ thông qua Sàn giao dịch Công nghệ và thiết bị Nghệ An; Tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin khoa học công nghệ được UBND tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, xây dựng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thông tin khoa học công nghệ và tin học để tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành;

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ thông tin khoa học công nghệ và tin học cho các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tin học và thông tin khoa học công nghệ;

c) Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin khoa học công nghệ và tin học trên địa bàn tỉnh;

d) Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương. Chủ trì thu thập, lưu trữ các nguồn thông tin khoa học công nghệ , tài liệu, dữ liệu khoa học và công nghệ; Cung cấp, giới thiệu thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các công nghệ, thiết bị ,sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất; Tổ chức các triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ, chợ công gnheej và thiết bị (Techmart). Từng bước tạo dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

đ) Tổ chức phục vụ thông tin khoa học công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin khoa học công nghệ, làm đầu mối của tỉnh về công tác thông tin khoa học công nghệ và tin học. Biên soạn và xuất bản các loại ấn phẩm thông tin khoa học công nghệ theo yêu cầu. Tổ chức và thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo, sản xuất và kinh doanh ở địa phương;

e) Xuất bản hàng năm Bản tin "Các thành tựu phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương"; Công bố danh mục và kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ địa phương;

g) Tổ chức và thực hiện việc ứng dụng tin học và công nghệ vào công tác thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương. Xây dựng và phát triển mạng thông tin khoa học và công nghệ , trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ. Xây dựng thư viện điện tử về khoa học và công nghệ. Tạo lập và phát triển chợ ảo công nghệ thiết bị ở tỉnh cũng như ở cả nước;

h) Phối hợp với các Trung tâm Tin học và thông tin khoa học công nghệ, các ngành, các tổ chức, cơ sở kinh doanh trong và ngoài địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ và tin học của địa phương và của khu vực;

i) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin khoa học công nghệ và tin học. Cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các địa phương khác trong nước;

k) Tổ chức kiện toàn công tác thông tin tuyên truyền khoa học và công nghệ, đưa tri thức khoa học đến với mọi người, đặc biệt là thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Thông tin khoa học và công nghệ phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương;

l) Hợp tác trong nước và quốc tế về phát triển thông tin khoa học công nghệ và tin học tại địa phương;

m) Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật;

n) Làm đầu mối công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Tham gia thẩm định thông tin khoa học công nghệ đối với các dự án đầu tư và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo thẩm quyền; Tổ chức khai thác mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) phục vụ công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và hội nghị trực tuyến.

o) Triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

p) Triển khai hoạt động của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Nghệ An.

 

Nguồn: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây