Hội Nông dân với công tác hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo

Thứ hai - 13/09/2021 22:00 0
Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức một số hoạt động có tính chất hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo như: Tọa đàm về các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp; tư vấn cho hội viên nông dân phương hướng sản xuất kinh doanh; lựa chọn loại giống cây, con chủ lực theo quy hoạch để phát huy thế mạnh; phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo nghề nhằm trang bị tri thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên nông dân khi bắt đầu khởi nghiệp; cung cấp các kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất như: Vật tư nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, kết nối thị trường tiêu thụ; đặc biệt là việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cần thiết từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và các ngân hàng giúp nông dân có vốn khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp của hội viên nông dân cả nước chưa tạo thành phong trào, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao, nguồn lực chưa được tập trung đầu tư, do vậy chưa giúp nông dân hoàn thiện những ý tưởng kinh doanh mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư; ươm mầm thế hệ doanh nhân nông thôn trong thời kỳ hội nhập còn nhiều khó khăn. Thực tế việc hình thành các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, THT, trang trại … từ các chủ thể là hội viên nông dân đều đơn lẻ, tự phát, hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa có sự liên kết để nhân lên sức mạnh, mở rộng qui mô và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Trước yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng khởi nghiệp, khát vọng lập nghiệp của nông dân đang ngày càng mạnh mẽ, cần có sự chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020- 2025”.
Quan điểm định hướng và mục tiêu đặt ra là: Nội dung, phương thức khởi nghiệp sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, lĩnh vực ngành nghề. Tổ chức Hội Nông dân khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đúng theo chức năng, nhiệm vụ; Gắn hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân ở nông thôn, các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao nhận thức, ươm mầm về khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có hoài bão, khát vọng lập nghiệp, hoàn thiện những ý tưởng, đề án sản xuất kinh doanh mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển KT-XH ở các địa phương; Dẫn dắt, tư vấn, định hướng cho hội viên nông dân lựa chọn phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ hội nhập; cung cấp kiến thức, kỹ năng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giúp cho nhiều nông dân khởi nghiệp thành công, nâng cao thu nhập; Tạo tiền đề hình thành và phát triển các doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn trên cơ sở các HTX, THT, tổ liên kết, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, trang trại của nông dân, góp phần phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ; mỗi nông dân khởi nghiệp tạo việc làm và dẫn dắt tạo việc làm cho nông dân.
Tại Nghệ An, xác định xây dựng NTM là điều kiện, cơ hội để nông dân thực hiện vai trò chủ thể của mình. Thời gian qua, tổ chức hội nông dân các cấp đã có những sáng tạo, linh hoạt, những việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy sức dân, phát huy nội lực, tạo thành phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới từ nhà, ra vườn, ra cộng đồng dân cư”. Từ đó, đưa phong trào phát triển có chiều sâu, để “mỗi làng quê đều là nơi đáng sống”.

Hưởng ứng  phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua của Hội, những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào nông dân tham gia đảm nhận duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn; phong trào nông dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng các hố rác thu gom xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình, trồng cây xanh đô thị nông thôn, xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp-văn minh bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái; thực hiện tốt phong trào “Sạch làng, tốt ruộng”; bảo vệ môi trường trong sản xuất, thu gom rác thải trong sinh hoạt ở nông thôn; “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng… Đồng thời đẩy mạnh hoạt động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững bằng các hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nông dân. Trong giai đoạn hiện nay, trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hội nông dân tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt bằng các phong trào như: Xây dựng vườn chuẩn NTM; đẩy mạnh xây dựng tổ hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh; Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn”…
Đồng thời, để nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam nói riêng và Hội Nông dân Nghệ An nói riêng, trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, sẽ tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khởi nghiệp, sáng tạo cho cán bộ, hội viên, nông dân; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt là những kiến thức về quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, tài chính, marketing… Tổ chức các diễn đàn, các cuộc đối thoại giữa cán bộ Hội, hội viên nông dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan để thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức giao lưu giữa các doanh nhân tiêu biểu có tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội và tình cảm với cán bộ Hội, hội viên nông dân nhằm chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, hình thành tư duy, có hướng đi đúng đắn, hạn chế rủi ro và tránh được những sai lầm trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo; Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân. Theo đó, định hướng xây dựng “Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” với quy mô, hình thức phù hợp ở từng địa phương, đơn vị trên cơ sở hệ sinh thái khởi nghiệp đã và đang được Chính phủ xây dựng, đồng thời liên kết với các Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoặc các doanh nghiệp lớn có chủ trương đầu tư cho các dự án khởi nghiệp (startup) để hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp sáng tạo của cán bộ Hội và hội viên nông dân. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ngay khi khởi nghiệp. Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin sản xuất và tiêu thụ nông sản; Thành lập các “Câu lạc bộ, đội nhóm Nông dân khởi nghiệp”, “Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn”, “CLB Nông dân tỷ phú”, câu lạc bộ “Chủ trang trại 100 tỷ”, “CLB Nhà khoa học của nhà nông”… trên nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phát triển thành phong trào để đông đảo hội viên nông dân tham gia khởi nghiệp, sáng tạo.
Nguyễn Khắc Toàn
 

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây