Nghiên cứu và giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Thứ năm - 16/11/2023 22:21 0
Việt Nam, với đa dạng sinh học độc đáo, đang đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do nhiều yếu tố, trong đó biến đổi khí hậu (BĐKH) đóng vai trò quan trọng. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu. Nghiên cứu mới được tiến hành bởi TS. Nguyễn Đắc Mạnh và nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Lâm nghiệp nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ cho các loài này.
Việt Nam, được biết đến với đa dạng sinh học độc đáo, đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. BĐKH là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm.
Việt Nam được xác định là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ BĐKH. Đối mặt với sự biến đổi khí hậu ngày càng tăng, đa dạng sinh học của Việt Nam đặt ra những thách thức đặc biệt.
Nghiên cứu đã xác định mức độ tổn thương của 51 loài thú, 50 loài chim, và 21 loài bò sát. Các loại linh trưởng và rùa nổi bật với mức độ tổn thương cao nhất. Ngoài ra, 98 loài động vật và 28 loài thực vật đã được xác định là nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu và được nhập vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia.
Đề tài đã: Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá mức độ tổn thương của các loài động vật và xây dựng danh sách các loài dễ tổn thương. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho 98 loài động vật và 28 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu. Mô hình hóa và xây dựng bản đồ phân bố cho 10 loài động vật và 10 loài thực vật được ưu tiên bảo vệ. Đề xuất 11 giải pháp bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ cho các loài nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu.
Và đề xuất: Cần nghiên cứu một cách hệ thống, thu thập số liệu và thông tin cập nhật về đa dạng sinh học. Quy định và Chính sách: Thiếu quy định liên quan đến cơ sở bảo tồn, cần xây dựng các văn bản pháp luật để tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn ngoại vi. Cần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ.
Nghiên cứu này không chỉ đánh giá tình trạng hiện tại mà còn đề xuất giải pháp cụ thể để bảo tồn đa dạng sinh học trước thách thức của BĐKH. Đây là bước quan trọng để bảo vệ di sản quý báu của Việt Nam và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu về bảo tồn môi trường và đa dạng sinh học.
Phan Hải (TH)
 

Nguồn: Sưu tầm

 Tags: sinh học

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây