HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững”
Ý kiến nhận xét: Sáng ngày 30/6, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức ...


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, Thứ tư - 20/07/2022 21:45
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Sáng ngày 30/6, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cùng Trung tâm KHXH&NV phối hợp tổ chức. Đây là hội thảo thuộc đề tài cấp Bộ đã được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay. Tham dự buổi hội thảo với sự có mặt của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng viện dân số và các vấn đề xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện nghiên cứu gia đình và giới, TS Đỗ Hữu Phương - Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHXHVN, TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế, Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện các sở ban ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Tổng quan của hội thảo được đưa ra là nghiên cứu nhằm phân tích một số đặc điểm về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự dịch chuyển của dân số tỉnh Nghệ An 2009 đến nay, phân tích các vấn đề dân số đang đặt ra trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững đến năm 2030 và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm dân số của tỉnh.
TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế
Tại đây, các tham luận đến từ các nhà khoa học, các nhà quản lý đã được trình bày về một số vấn đề: Tác động của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Cơ cấu và chất lượng dân số hiện nay; những vấn đề chính sách và quản lý dân số;… Các trao đổi thảo luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về việc tận dụng tối đa tiềm năng dân số, ứng phó với những tác động về già hóa dân số, chênh lệch giới tính… đã được đưa ra nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến dân số và phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2030./.
 BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập: Trần Hải Yến
Tên bài: Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững”
Nội dung:
Sáng ngày 30/6, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cùng Trung tâm KHXH&NV phối hợp tổ chức. Đây là hội thảo thuộc đề tài cấp Bộ đã được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay. Tham dự buổi hội thảo với sự có mặt của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng viện dân số và các vấn đề xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện nghiên cứu gia đình và giới, TS Đỗ Hữu Phương - Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHXHVN, TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế, Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện các sở ban ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Tổng quan của hội thảo được đưa ra là nghiên cứu nhằm phân tích một số đặc điểm về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự dịch chuyển của dân số tỉnh Nghệ An 2009 đến nay, phân tích các vấn đề dân số đang đặt ra trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững đến năm 2030 và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm dân số của tỉnh.
TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế
Tại đây, các tham luận đến từ các nhà khoa học, các nhà quản lý đã được trình bày về một số vấn đề: Tác động của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Cơ cấu và chất lượng dân số hiện nay; những vấn đề chính sách và quản lý dân số;… Các trao đổi thảo luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về việc tận dụng tối đa tiềm năng dân số, ứng phó với những tác động về già hóa dân số, chênh lệch giới tính… đã được đưa ra nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến dân số và phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2030./.
 NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững”
Ngày xuất bản: Thứ tư - 20/07/2022 21:45
Nội dung:
Sáng ngày 30/6, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Một số vấn đề về dân số Nghệ An trong phát triển kinh tế xã hội bền vững” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cùng Trung tâm KHXH&NV phối hợp tổ chức. Đây là hội thảo thuộc đề tài cấp Bộ đã được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay. Tham dự buổi hội thảo với sự có mặt của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng viện dân số và các vấn đề xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện nghiên cứu gia đình và giới, TS Đỗ Hữu Phương - Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHXHVN, TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế, Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện các sở ban ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Tổng quan của hội thảo được đưa ra là nghiên cứu nhằm phân tích một số đặc điểm về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự dịch chuyển của dân số tỉnh Nghệ An 2009 đến nay, phân tích các vấn đề dân số đang đặt ra trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững đến năm 2030 và trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm dân số của tỉnh.
TS Phạm Phú Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế
Tại đây, các tham luận đến từ các nhà khoa học, các nhà quản lý đã được trình bày về một số vấn đề: Tác động của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Cơ cấu và chất lượng dân số hiện nay; những vấn đề chính sách và quản lý dân số;… Các trao đổi thảo luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về việc tận dụng tối đa tiềm năng dân số, ứng phó với những tác động về già hóa dân số, chênh lệch giới tính… đã được đưa ra nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến dân số và phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2030./.
 Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây