HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia về Chương trình OCOP năm 2019 khu vực phía Bắc đã được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019


Năm nay lớp được tổ chức tại Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1, được các học viên đánh giá môi trường đào tạo chuyên nghiệp, học viên tham dự rất đầy đủ, thuận tiện.
Cùng với đó, VPĐP nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã rất tích cực hỗ trợ hoạt động thăm quan thực tế tại Ba Vì.
Ngoài các chuyên đề bao quát về phát triển nông thôn và OCOP, một nội dung nóng và rất cần thiết đã được đưa vào trong chương trình đào tạo năm nay, đó là truy xuất nguồn gốc hàng hóa với phần giảng của chuyên gia đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp VN và Công ty tư vấn NhoNho chuyên về kiểm nghiệm và xác nhận chất lượng.

Các tài liệu tham khảo có thể tải tại đây

Một số hình ảnh của lớp học:

6BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019
Nội dung:
Lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia về Chương trình OCOP năm 2019 khu vực phía Bắc đã được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019


Năm nay lớp được tổ chức tại Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1, được các học viên đánh giá môi trường đào tạo chuyên nghiệp, học viên tham dự rất đầy đủ, thuận tiện.
Cùng với đó, VPĐP nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã rất tích cực hỗ trợ hoạt động thăm quan thực tế tại Ba Vì.
Ngoài các chuyên đề bao quát về phát triển nông thôn và OCOP, một nội dung nóng và rất cần thiết đã được đưa vào trong chương trình đào tạo năm nay, đó là truy xuất nguồn gốc hàng hóa với phần giảng của chuyên gia đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp VN và Công ty tư vấn NhoNho chuyên về kiểm nghiệm và xác nhận chất lượng.

Các tài liệu tham khảo có thể tải tại đây

Một số hình ảnh của lớp học:

6NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019
Ngày xuất bản: ngày 15 tháng 11 năm 2021
Nội dung:
Lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia về Chương trình OCOP năm 2019 khu vực phía Bắc đã được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019.
Kết thúc lớp Đào tạo cán bộ quản lý Chương trình OCOP miền Bắc 2019


Năm nay lớp được tổ chức tại Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1, được các học viên đánh giá môi trường đào tạo chuyên nghiệp, học viên tham dự rất đầy đủ, thuận tiện.
Cùng với đó, VPĐP nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã rất tích cực hỗ trợ hoạt động thăm quan thực tế tại Ba Vì.
Ngoài các chuyên đề bao quát về phát triển nông thôn và OCOP, một nội dung nóng và rất cần thiết đã được đưa vào trong chương trình đào tạo năm nay, đó là truy xuất nguồn gốc hàng hóa với phần giảng của chuyên gia đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp VN và Công ty tư vấn NhoNho chuyên về kiểm nghiệm và xác nhận chất lượng.

Các tài liệu tham khảo có thể tải tại đây

Một số hình ảnh của lớp học:

6Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây