HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Cổng Thông tin khoa học công nghệ Nghệ An


PHIẾU THẨM ĐỊNH BÀI


Người thẩm định: Võ Hải Quang


Tên bài: Quỳ Hợp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021
Ý kiến nhận xét:


Kết luận:
1. Đăng tin bài viết
2. Đăng tin tổng hợp
3. Đăng tin sưu tầm
4. Không đăng

  Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2021
  Người thẩm định
 
  Võ Hải QuangNội dung:
Sáng ngày 13/10/2021, UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Đồng chí Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chủ trì.

Tham dự hội nghị có các thành viên trong hội đồng đánh giá cấp huyện; đại diện lãnh đão các xã có chủ thể tham gia, đại diện chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp huyện năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẩm định toàn bộ hồ sơ đối với 8 sản phẩm gồm Chè xanh sông Dinh, Cam vinh Tấn Thanh, Quýt Nghệ -HT01, Trứng gà Luật Hồng, Mít sấy giòn, Chuối sấy giòn, Chuối tiêu hồng sấy lạnh, Bột chè Matcha. Các tiêu chí đánh giá bám sát quyết định 1048, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, gồm 3 phần: Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, như tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Đại diện Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Phủ Quỳ giới thiệu sản phẩm Quýt Nghệ - HT01

Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳ Hợp năm 2021 đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu, được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng; hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng; xây dựng và bảo hộ logo, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì, tem nhãn. Vì vậy cả 08 sản phẩm đều được xếp hạng 3 sao.

Đại diện Công ty cổ phần Hasafood Nghệ An giới thiệu 04 sản phẩm: Chuối tiêu hồng sấy lạnh, chuối sấy giòn, mít sấy giòn và bột chè Matcha

Cũng tại Hội nghị, thành viên hội đồng đã chỉ rõ và góp ý để chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần để nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của vùng miền núi Quỳ Hợp.

Đại diện Công ty cổ phần nông công nghiệp 32 giới thiệu sản phẩm Chè Sông Dinh
Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ thể

Nguồn tin: Sưu tầm
BẢN BIÊN TẬP


Người biên tập:
Tên bài: Quỳ Hợp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021
Nội dung:
Sáng ngày 13/10/2021, UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Đồng chí Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chủ trì.

Tham dự hội nghị có các thành viên trong hội đồng đánh giá cấp huyện; đại diện lãnh đão các xã có chủ thể tham gia, đại diện chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp huyện năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẩm định toàn bộ hồ sơ đối với 8 sản phẩm gồm Chè xanh sông Dinh, Cam vinh Tấn Thanh, Quýt Nghệ -HT01, Trứng gà Luật Hồng, Mít sấy giòn, Chuối sấy giòn, Chuối tiêu hồng sấy lạnh, Bột chè Matcha. Các tiêu chí đánh giá bám sát quyết định 1048, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, gồm 3 phần: Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, như tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Đại diện Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Phủ Quỳ giới thiệu sản phẩm Quýt Nghệ - HT01

Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳ Hợp năm 2021 đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu, được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng; hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng; xây dựng và bảo hộ logo, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì, tem nhãn. Vì vậy cả 08 sản phẩm đều được xếp hạng 3 sao.

Đại diện Công ty cổ phần Hasafood Nghệ An giới thiệu 04 sản phẩm: Chuối tiêu hồng sấy lạnh, chuối sấy giòn, mít sấy giòn và bột chè Matcha

Cũng tại Hội nghị, thành viên hội đồng đã chỉ rõ và góp ý để chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần để nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của vùng miền núi Quỳ Hợp.

Đại diện Công ty cổ phần nông công nghiệp 32 giới thiệu sản phẩm Chè Sông Dinh
Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ thể

Nguồn tin: Sưu tầm
NHUẬN BÚT


Tác giả:
Tiêu đề: Quỳ Hợp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021
Ngày xuất bản: ngày 14 tháng 11 năm 2021
Nội dung:
Sáng ngày 13/10/2021, UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Đồng chí Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chủ trì.

Tham dự hội nghị có các thành viên trong hội đồng đánh giá cấp huyện; đại diện lãnh đão các xã có chủ thể tham gia, đại diện chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp huyện năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẩm định toàn bộ hồ sơ đối với 8 sản phẩm gồm Chè xanh sông Dinh, Cam vinh Tấn Thanh, Quýt Nghệ -HT01, Trứng gà Luật Hồng, Mít sấy giòn, Chuối sấy giòn, Chuối tiêu hồng sấy lạnh, Bột chè Matcha. Các tiêu chí đánh giá bám sát quyết định 1048, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, gồm 3 phần: Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, như tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Đại diện Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Phủ Quỳ giới thiệu sản phẩm Quýt Nghệ - HT01

Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Quỳ Hợp năm 2021 đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu, được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng; hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng; xây dựng và bảo hộ logo, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì, tem nhãn. Vì vậy cả 08 sản phẩm đều được xếp hạng 3 sao.

Đại diện Công ty cổ phần Hasafood Nghệ An giới thiệu 04 sản phẩm: Chuối tiêu hồng sấy lạnh, chuối sấy giòn, mít sấy giòn và bột chè Matcha

Cũng tại Hội nghị, thành viên hội đồng đã chỉ rõ và góp ý để chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần để nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của vùng miền núi Quỳ Hợp.

Đại diện Công ty cổ phần nông công nghiệp 32 giới thiệu sản phẩm Chè Sông Dinh
Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ thể

Nguồn tin: Sưu tầm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây