Định hướng tổ chức liên kết phát triển nguyên liệu (gỗ, dược liệu…) của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  1. Sự cần thiết tổ chức liên kết phát triển nguyên liệu (gỗ, dược liệu…)

Tỉnh Nghệ An có diện tích đất tự nhiên trên 16.500 km2 (lớn nhất cả nước). Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch của tỉnh trên 1,16 triệu ha, chiếm 71,6% tổng diện tích tự nhiên. Trong các năm qua, ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận nhưng tỷ lệ lợi nhuận xuất khẩu đạt thấp và thiếu bền vững vì các doanh nghiệp hầu như không chủ động được nguyên liệu mà phải nhập khẩu (khoảng 80% so với nhu cầu). Đặc biệt chất lượng rừng trồng chưa đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu cao cấp. Đồng thời chưa có cơ chế gắn kết giữa cơ sở chế biến gỗ với người sản xuất nguyên liệu.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, để tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến sản phẩn gỗ xuất khẩu, từng bước tự túc được nguồn nguyên liệu trong nước, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến sản phẩm gỗ cũng như nâng cao giá trị thu nhập cho các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia trồng rừng thì việc liên doanh, liên kết trồng rừng nguyên liệu gắn với công tác chế biến sản phẩm gỗ cn được phát huy. Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương trong cả nước hiệu quả từ việc liên doanh, liên kết đã đưa lại hiệu quả cao thúc đẩy sự tham gia của các bên và phát huy được hiệu quả kinh doanh rừng.

Bên cạnh đó, trồng cây gỗ lớn mang lại giá trị kinh tế cao hơn là chuyện ai cũng biết nhưng bài toán đặt ra là làm sao đảm bảo thu nhập cho người dân tham gia trồng rừng khi chu kỳ thu hoạch của rừng gỗ lớn từ 10-20 năm. Chính vì lẽ đó, sự kết hợp giữa trồng cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đang được Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức hướng đến như là một lời giải hiệu quả cho bài toán này.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản phẩm gỗ chế biến từ rừng trồng, tạo vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, phát triển liên doanh liên kết giữa Công ty với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, nhằm khai thác rừng nguyên liệu có hiệu quả để phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng chuỗi giá trị gia tăng gắn với phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thương mại quốc tế trong giai đoạn hội nhập.

Trên tất cả, việc tổ chức phát triển nguyên liệu (gỗ, dược liệu…) trên địa bàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm ổn định cho hàng vạn lao động lâm nghiệp và lao động dịch vụ bằng công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ khai thác rừng, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Nghệ An và nhân rộng mô hình trên cả nước.

  1. Nội dung định hướng phát triển

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức định hướng phát triển theo chuỗi giá trị bền vững. Bắt đầu từ việc cung cấp cây giống, đến phát triển vùng nguyên liệu trồng rừng lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ, từ đó dùng chính các nguyên liệu thu mua từ các vùng nguyên liệu để chế biến, sản xuất thành các sản phẩm có giá trị trong nhiều ngành khác nhau thông qua ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật.

* Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Bắc Trung Bộ - DKC

Thực tế hiện nay việc sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp tại địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế dẫn đến việc không đáp ứng đủ số lượng hoặc không đảm bảo về chất lượng giống cây phục vụ cho phát triển rừng, làm giảm hiệu quả trồng rừng. Xuất phát từ yêu cầu về chất lượng cây giống phục vụ cho việc phát triển rừng và dựa trên thực trạng việc sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp tại địa bàn tỉnh, Công ty đang phát triển Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Bắc Trung Bộ - DKC.

Trung tâm giống lâm nghiệp ứng dụng CNC khu vực Bắc Trung Bộ - DKC sẽ trở thành một trung tâm mẫu điển hình về ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cây giống theo dây chuyền sản xuất hiện đại; là nơi lưu giữ, bảo tồn các nguồn gene thực vật rừng qúy hiếm được các viện nghiên trong và ngoài nước; là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cây lâm nghiệp.

Đặc biệt với Khu nuôi cấy mô tế bào với phòng sinh học phân tử, hoá sinh phân tử, phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bàocó thể định tính, định lượng hoạt chất, đo, phân tích chính xác khối lượng phân tử của chất,nhận diện gene, hỗ trợ tách chiết DNA…; Phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng gỗ có thể đo tính chất cơ học gỗ, kiểm tra cấu trúc giải phẫu gỗ…; Từ đó, có thể đánh giá được chất lượng giống, cải tiến chất lượng giống, giảm bệnh dịch, nâng cao chất lượng thành phẩm sau nuôi trồng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ). Ngoài ra, với các kết quả phân tích, nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm nêu trên, Tập đoàn có thể có đủ điều kiện đăng ký bản quyền giống, bảo hộ trí tuệ, được công bố tiêu chuẩn cơ sở, tự chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình mà không cần thông qua các phòng thí nghiệm ngoài từ đó khép kín được toàn bộ quy trình sản xuất.

 

Công ty tuân thủ nguyên tắc phát triển, đó là: Lựa chọn giống cây: xuất phát từ nhu cầu thị trường để lựa chọn giống cây có nhu cầu lớn (cả nội địa và xuất khẩu), giá trị cao, phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa điểm nuôi trồng. Nguyên tắc này áp dụng chuung với cả gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Lựa chọn công nghệ: Lựa chọn công nghệ cao là công nghệ tiên tiến, hiện đại tại thời điểm đầu tư, ưu tiêu ứng dụng và phát triển phải phù hợp với từng giai đoạn trên cơ sở các tiêu chí về: Trình độ công nghệ; hiệu quả kinh tế; lợi ích xã hội; tác động đến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; Công nghệ cao được lựa chọn phải có khả năng nâng cấp, mở rộng để phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật nói chung và phải đáp ứng theo yêu cầu quy định của pháp luật; Nguyên tắc phát triển theo vệ tinh: Tận dụng các vườn ươm vệ tinh tại các địa điểm tổ chức liên kết trồng rừng ở các huyện trên địa bàn tỉnh để tận dụng nguồn lực địa phương từ đó tăng quy mô ươm giống và sản lượng ươm giống hàng năm; Nguyên tắc sử dụng nhân lực: ưu tiên sử dụng nhân lực chất lượng cao là con em địa phương.

* Liên kết phát triển Khu trồng rừng thâm canh chất lượng cao gắn với chứng chỉ rừng bền vững của các chủ rừng nhà nước trên địa bàn các huyện trong cả tỉnh.

Hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa Công ty và các Chủ rừng trên địa bàn tỉnh (các BQL rừng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp…) để đầu tư phát triển rừng thâm canh gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng và đầu tư trồng cây lâm sản ngoài gỗ kết hợp với thu mua nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, huy động được các nguồn lực cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng hiệu quả, bền vững. Đồng thời phát triển dược liệu thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, tăng dần tỷ lệ dược liệu có nguồn gốc trong nước, từng bước đảm bảo cung ứng đủ số lượng, chủng loại dược liệu cho công nghiệp sản xuất, chế biến.

Tuân thủ nguyên tắc phát triển: Liên kết tự nguyện, các bên cùng có lợi trong sản xuất kinh doanh; Lấy lợi nhuận ngắn hạn từ việc trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng để đầu tư trồng rừng gỗ lớn có kỳ kinh doanh dài hạn (05 năm – 10 năm – 20 năm); Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, gia tăng giá trị và chất lượng nguyên liệu; Lựa chọn, quy hoạch trồng rừng gỗ lớn và cây dược liệu dựa trên nhu cầu thị trường trong nước, quốc tế (nghiên cứu, đánh giá nhu cầu sản lượng của từng chủng loại cây trồng để tổ chức trồng rừng phù hợp); Đồng thời lựa chọn cơ cấu cây trồng dựa trên các đặc điểm thổ nhưỡng, địa hình thông qua khảo nghiệm và trồng thí điểm trên các vùng sinh thái (Ví dụ: lựa chọn trồng cây mọc nhanh như Keo cho các huyện có kiểu địa hình đồi núi, có độ cao dưới 500m so với mực nước biển; lựa chọn trồng các cây dược liệu như sa chi, thông đất, trà hoa vàng… trồng tại các tán rừng, ven rừng phòng hộ có điều kiện thổ nhưỡng và tiểu khí hậu phù hợp); Phát triển cây dược liệu hàng hóa theo hướng ổn định, quy mô lớn, tập trungtạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh. Giảm thiểu tình trạng chất lượng dược liệu trên địa bàn tỉnh không đủ khả năng cạnh tranh so với các sản phẩm thu mua từ các địa bàn khác. Điển hình như đối với sản phẩm nghệ, hàm lượng curcumin tại các sản phẩm thu mua tại Gia Lai có hàm lượng cao hơn nhiều so với các sản phẩm thu mua tại địa bàn tỉnh.

Với hình thức liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

* Đảm bảo nguồn tiêu thụ cho nguyên liệu sau liên kết phát triển

Đối với gỗ rừng trồng: Trong thời gian tới nguyên liệu gỗ rừng trồng sẽ được thu mua chế biến và cung ứng phục vụ cho nhu cầu gỗ như sau: Đối với nhánh cây, dăm gỗ: Phục vụ cho Nhà máy có công suất 120.000 tấn viên nén sinh khối thành phẩm/năm là công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Đối với các nguyên liệu gỗ lớn:Phục vụ các doanh nghiệp Khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao, có quy mô diện tích 529,2 ha trên địa bàn 02 xã Nghi Văn, xã Nghi Kiều - huyện Nghi Lộc và xã Đại Sơn - huyện Đô Lương.

Đối với lâm sản ngoài gỗ: Với định hướng phát triển dược liệu hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và công nghiệp chế biến, hiện nay Công ty ứng dụng khoa học công nghệxây dựng Nhà máy GMP Dược - Mỹ phẩm –thực phẩm bảo vệ sức khỏe thiên nhiên Công nghệ cao TMDđảm bảo đầu ra ổn định cho dược liệu; đồng thời không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu trên địa bàn để nâng cao giá trị cây dược liệu, chuyển dần sang chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ trong nước và xuất khẩu, xây dựng thương hiệu cho Tập đoàn nói riêng và chođịa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, dần dần tạo dựng tên tuổi cho Tập đoàn và Tỉnh Nghệ An trên thị trường Việt Nam và đặc biệt là thị trường quốc tế.

  1. Hiệu quả mong muốn

Nâng cao tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác trong khu vực. Tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025 đạt khoảng 2,0 tỷ USD, đến năm 2035 khoảng 3,0 tỷ USD.

Giá trị rừng được nâng cao, cải thiện đáng kể đời sống và nhận thức cho người trồng rừng. Diện tích rừng trồng thâm canh chất lượng cao dần thay thế các diện tích rừng trồng hiện nay, rừng được cấp chứng chỉ. Năng suất rừng trồng sẽ tăng trên 30% so với phương thức trồng rừng truyền thống, giá bán gỗ nguyên liệu được cấp chứng chỉ rừng tăng từ 15 – 20%. Bên cạnh đó, giá bán dược liệu cũng sẽ tăng đáng kể vì nguồn giống tốt có thể nâng cao chất lượng dược liệu đầu ra. Thu nhập của người trồng rừng sẽ được tăng lên.

Xây dựng được thương hiệu ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ toàn khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và ngành gỗ Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.

Tác động mạnh mẽ đến đời sống và nhận thức của người dân gắn bó với rừng trên địa bàn các tỉnh Khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực các huyện miền núi. Góp phần thúc đẩy chương trình phát triển nông thôn mới của các tỉnh, đặc biệt ở các huyện miền núi; Tác động đến vùng Bắc Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miềm Trung trên các mặt như chuyển dịch cơ cấu sản xuất và lao động, nâng cao thu nhập và đời sống, thay đổi về nhận thức và tư duy của người dân trồng rừng.

Tạo tiềm lực hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ về đội ngũ chuyên môn, quản lý và các trang thiết bị khoa học.

Giải quyết việc làm trực tiếp cho hàng ngàn lao động trong lĩnh vực sản xuất giống, trồng rừng và công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ./.

Chu Thị Thành

 

Tin khác


 

 

Liên kết website Liên kết website

  Cổng Thông tin điện tử  SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN


Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

Số 75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.844500 - Fax: 02383.598478

Email: khcn@khcn.nghean.gov.vn


Cơ quan thiết lập: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.837448 - 02383566380.   Email: webkhcnnghean@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Quang, Giám đốc TT Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 23/GP-TTĐT ngày 28/3/2017 do Sở TT&TT Nghệ An cấp

 

 

@ Ghi rõ nguồn ngheandost.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.